Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English
Compass

Selecting and Implementing Education Technologies

The concepts outlined in this article offer practical ad-hoc guidance for educators who need orientation in the vast area of education technologies, for example, by considering the list of universal criteria or focusing on the potential role of a particular technology in the teaching process.

Agresija

Nevardarbīgā komunikācija

Nevardarbīgā komunikācijā pievērš uzmanību savām un otra cilvēka jūtām un vajadzībām. Kad ir apzinātas vajadzības, var meklēt stratēģijas to apmierināšanai.

Mentoringa lomas (Pārdomāt)

Mentora jāspēj būt konsultantam (padomdevējs, draugs, līderis), atbalstītājam (iedrošinātājs, brokeris, sponsors, starpnieks), advokātam (aizstāvis) un skolotājam (treneris).

Mērķa grupa (Pārdomāt)

Pirms iedziļināties mentoringa specifikā vēlamies sniegt ieskatu tajā, kas ir projekta PĀRDOMĀT mērķa grupa un iedrošināt veiksmīgai saskarsmei.

Mentoru mācību kurss (Pārdomāt)

PĀRDOMĀT Mentoru mācību kurss tika izstrādātu un izmēģināta 2020. – 2021. gadā Zemgales Plānošanas reģiona īstenotā projekta “PĀRDOMĀT / Rethink” ietvaros (Nr. CB 802, Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam).

Gleznas

Foto un video apstrāde internetam

Neapstrādāti attēli mēdz būt ļoti lieli, kas ievērojami palēnina tīmekļa lapas ielādi. Tāpēc vēlams attēlu vispirms apstrādāt savā datorā, un tikai tad to augšupielādēt interneta vietnē.

Galds ar grāmatām

Esošu dokumentu pielāgošana un pārnešana interneta vidē

Visas e-mācību platformas piedāvā iespēju augšupielādēt esošus failus no sava datora. Bet vairāku iemeslu dēļ Word un Powerpoint dokumentos radīts mācību saturs nav piemērots internetā balstītiem kursiem. Rakstā ir minētas dažas stratēģijas, kā uzlabot ofisa dokumentu pieejamību.

Sieviete pie datora

Satura radīšana internetā

Ir daudzas un dažādas iespējas satura radīšanai internetā. Jārēķinās ar to, ka, lasot dokumentu datorā vai mobilajā ierīcē, cilvēki mēdz to nelasīt vārdu pa vārdam, bet “pārlaist tam pāri”, pievēršot galveno uzmanību virsrakstiem, ievadam, attēliem un citai izceltai informācijai.

Thumbs up

Kas ir labs e-mācību kurss?

Rakstā tiek apskatīti divi kvalitātes ietvari, kurus var izmantot kā vadlīniju e-mācību kursu plānošanai, veidošanai un pilnveidošanai.

Distance

Atziņas par attālināto mācīšanu

2021. gada pavasarī projekta 8.5.3. ietvaros notika semināru cikls profesionālo izglītības iestāžu darbiniekiem par izglītības tehnoloģiju izmantošanu pieaugušo izglītībā. Semināru ietvaros tika izzināta un apkopota dalībnieku pieredze par attālināto mācību procesu 2020. / 2021. gadā.

Darba rīki

Metodes pieaugušo izglītībā

Metodēm ir liela nozīme, lai padarītu mācību procesu interesantu, atvieglotu dalībniekiem saprast un iegaumēt informāciju un nodrošinātu viņu aktīvo iesaistīšanos. Tomēr ir svarīgi apzināties, ka metodes ir tikai līdzeklis mērķu sekmēšanai – tātad, pasniedzējam vispirms skaidri jāzina, ko grib panākt.

Auditorija

Informācijas pasniegšana

Informācijas prezentēšana un skaidrošana ir nozīmīga daļa pasniedzēja darbam. Bet no dalībnieku viedokļa, klausīties informāciju, ir visneefektīvākais mācīšanās veids, jo viņi ieņem pasīvu lomu un pasniedzējam trūkst atgriezeniskās saites par dalībnieku esošām zināšanām, viņu uztveres tempu, vai kā viņi uztver pasniegto vielu.

Grupas darbs

Grupas potenciāla attīstīšana un likšana lietā

Lai sekmīgi attīstītu grupas potenciālu, tai jāļauj pakāpeniski uzņemties lielāku atbildību. Jārēķinās ar to, ka dalībniekiem, pirms grupa nobriedusi lielāku uzdevumu risināšanai patstāvīgi, nepieciešams laiks, lai atrastu savu vietu grupā un sarastu.

Atvērtas durvis

Procesu iekustināšana – mācību sākums

Darbojoties ar jaunu grupu, sākuma posms lielā mērā noteiks kāda būs gaisotni atlikušajās mācībās. Šajā posmā pasniedzēja galvenais uzdevums ir atraisīt dalībniekus un veicināt komunikāciju viņu starpā.

Klases telpa

Mācīšanās vides radīšana

Mērķis ir radīt vidi, kas veicina mācīšanos un rada labvēlīgu grupas dinamiku. Arī ja fiziskā vide bieži vien nav tiešā pasniedzēju ietekmē, piemēram, istabas temperatūra vai traucējošas kolonnas telpas vidū, viņš būs tas, kuram būs jātiek galā ar šo situāciju.

Krāsaini krēsli

Pieaugušo izglītības pasniedzēja šķautnes

Pieaugušo izglītības pasniedzēja loma ir daudzšķautņaina. Šo faktu ilustrē atšķirīgie termini, kurus lieto šai lomai dažādos izglītības kontekstos, tai skaitā, pasniedzējs, docētājs, izglītotājs, treneris, koučs, mentors, moderators un konsultants.

Lomas

Lomas un rīcības

Grupas dinamikā var izdalīt uz uzdevumu vērstu rīcību, uz procesu vērstu rīcību un negatīvu rīcību.

Slidenas kāpnes

Komandas attīstības modeļi

Grupas dinamikas teorija liecina, ka katra grupa iziet vairākus posmus. Ir grupas, kuras nekad nesasniedz nākamo attīstības pakāpi, un pavadītais laiks kādā posmā var būt atšķirīgs.

Cilvēku grupa

Kas ir grupas dinamika?

Termins “grupas dinamika” apraksta procesus, kas valda cilvēkiem darbojoties kopā grupā. Šos procesus saprast un ietekmēt ir būtiska vadītāja prasme.

Saruna

Mācīties no citiem cilvēkiem

Izzinot kolēģu viedokli vai vērojot viņus darbībā, iegūsi nozīmīgu informāciju un idejas, kā pilnveidot savu darbību.

Dators

Atrast informāciju internetā

Internets ir padarījis cilvēkiem pieejamu neiedomājamu informāciju apjomu. Šajā sadaļā ir apkopoti ieteikumi, kas palīdzēs nepazust šajā informācijas jūrā un atrast sev interesējošo saturu.

Neironi

Iegaumēt informāciju

Neizmantojot nekādas iegaumēšanas tehnikas, cilvēks pēc 24 stundām atceras vairs tikai ap 40% informācijas.

Dokumenti

Pētīt un izzināt

Daudzām problēmām un jautājumiem vari pats atrast atbildes literatūrā vai internetā. Rakstā ir aprakstītas metodes, kas padarīs šo procesu efektīvāku.

Darba galds

Radīt savu mācīšanās vidi

Cilvēka vajadzības, kā un ko mācīties, atšķiras. Pareizs ir tas, kas strādā tev! Svarīgi ir pārdomāt sev piemērotāko laiku, vietu un vidi, kurā mācīties.

Saulriets

Ko mācīties?

Gatavošanos mācīties var salīdzināt ar ceļojumu – pirmais solis ir noteikt, kur grib nokļūt. Izpratne par to, kāpēc mācās, palīdzēs tajos brīžos, kad mācīšanās laikā rodas šaubas par tās lietderību un aptrūkstas motivācija.

Pasaule

Apvērsums izglītības pasaulē

Šis raksts ir saglabāts arhīvu nolūkos. Kaut raksta būtība joprojām ir aktuāla, tas nav papildināts un nav sasaistīts ar citiem rakstiem sadaļā.

Satura pasniegšana

Informācijas sniegšana

Komunikācija būs veiksmīga, ja sniegtais saturs sasniedz informācijas saņēmējus bez lielām informācijas noplūdēm. Lai to sekmētu, noder sekojoši ieteikumi informācijas sniedzējam un informācijas uztvērējiem.

Komunikācijas līmeņi

Komunikācijas līmeņi

Parasti cilvēkiem ir stipri vienkāršots priekšstats par to, kā notiek komunikācija starp divām pusēm. Daudzi pārpratumi un konflikti liecina par to, ka šis process patiesība ir krietni vien sarežģītāks.

Flash

An easy to use tool for gaining feedback and increasing the participants’ co-responsibility.

Telegramma

Metode liek dalībniekiem koncentrēties uz mācību nozīmīgākajiem notikumiem.