Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Mentoru mācību kurss (Pārdomāt)

Projekta logo

PĀRDOMĀT Mentoru mācību kurss tika izstrādātu un izmēģināta 2020. – 2021. gadā Zemgales Plānošanas reģiona īstenotā projekta “PĀRDOMĀT / Rethink” ietvaros (Nr. CB 802, Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam).

Projekta mērķis bija izstrādāt un izmēģināt novatorisku un pielietojamu apmācību / atbalsta programmu, kas palīdzētu jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ar garīgās veselības problēmām, kas nav iesaistīti izglītībā, apmācība vai nodarbinātībā, piekļūt atbalsta pakalpojumiem, personīgai attīstībai, prasmēm un nodarbinātības iespējām, lai risinātu viņu sociālo un ekonomisko atstumtību.

Lai padarītu izstrādāto saturu un metodiku pieejamu plašākam cilvēku lokam, esam pārnesuši mācību programmas saturu vietnē Metodes.lv. Rakstos esam saglabājuši sasaiste ar PĀRDOMĀT projekta kontekstu attiecībā uz mērķa grupu, mentoringa soļiem un mentora darbībām.

Šo materiālu Zemgales Plānošanas reģions ir licencējis ar *Creative Commons 4.0* licenci, kas nosaka, ka to var brīvi izmantot, izplatīt un pielāgot, ieverojot nosacījumus:

  • tiek veikta atsauce uz materiāla avotu;
  • izmanto tikai nekomerciālos nolūkos;
  • materiālu pārveidojot, papildinot vai tālāk izplatot, saglabā noteiktos nosacījumus.

Materiālā ir iekļauts liels skaits saišu uz citiem vērtīgiem resursiem. Ja kāda saite vairs nedarbojas vai ja vēlaties ierosināt citu resursu, ko iekļaut materiālā, lūdzam sūtīt ziņu Tomam uz epastu ().

Ieva Zeiferte, Austra Smilgaine, Toms Urdze

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0