Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Telegramma

Metode liek dalībniekiem koncentrēties uz mācību nozīmīgākajiem notikumiem.

< 32 cilv.

15 – 20 min.

A4 papīrs un rakstāmie

Apraksts

Semināra vai kāda mācību etapa beigās dalībnieki sacer telegrammu kādam pazīstamam cilvēkam, piemēram, dzīvesbiedram, direktoram, kolēģim. Telegramma nedrīkst pārsniegt 11 vārdus.

Katrs dalībnieks nolasa savas telegrammas tekstu.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0