Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Soli pa solim

Metode dod iespēju dalībniekiem uzskatāmā veidā atsaukt atmiņā visu, kas mācību laikā padarīts.

<24 cilv.

~ 45 min.

6.3.5. veidlapa un rakstāmais katram dalībniekam

Apraksts

Vadītājs apkopo mācību norisi, uz tāfeles vai lielām papīra loksnēm uzrakstot hronoloģiskā secībā visus mācību posmus / izmantotās metodes. Dalībnieki novērtē katru posmu / metodi atsevišķi, ievelkot krustiņu attiecīgajā ailē – “labi”, “ciešami” vai “neapmierinoši”. Lai nodrošinātu anonimitāti, vadītājs uzdevuma pildīšanas laikā var atstāt mācību telpu. Ja ir daudzi negatīvi vērtējumi, var sekot pārrunas, kurās vadītājs cenšas sīkāk izzināt neapmierinātības cēloņus.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0