Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Moodle Uzdevumi un vērtējumu grāmata

Video lekcijās uzzināsi, kā radīt dažādus uzdevuma veidus un kā pārvaldīt studentu vērtējumus.

Moodle Uzdevums

Video lekcijas saturs

 • 00:00 Ievads
 • 00:20 Iestatījumi: Pirmais piemērs
 • 03:21 Pirmā piemēra demonstrācija
 • 05:34 Iestatījumi: Otrais piemērs
 • 07:04 Otrā piemēra demonstrācija
 • 09:57 Iestatījumi: Trešais piemērs
 • 11:23 Trešā piemēra demonstrācija
Moodle Vērtējumi

Video lekcijas saturs

 • 00:00 Vērtējumu sadaļas pārskats
 • 01:15 Svari
 • 02:20 Skalas
 • 03:14 Kursa vērtēšanas iestatījumi
 • 04:00 Vērtējumu kategorijas

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0