Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Stāsts par gurķu burku

Instruments laika plānošanai un prioritāšu noteikšanai.

< 20 cilv.

30 min.

Tukša gurķu burka; lieli akmeņi vai galda tenisa bumbiņas; sīki akmentiņi; smiltis; ūdens; krāsainas līmlapiņas vai A1 papīrs

Apraksts

Treneris nodemonstrē šo stāstu:

«Mums ir tukša burka, kuru piepildām līdz augšai ar lieliem akmeņiem vai tenisa bumbiņām. Burka tagad ir pilna, vai ne? Bet ja ieskatāmies, starp akmeņiem var ieraudzīt spraugas – piepildām tās ar sīkiem akmentiņiem; pakratām burku un pieberam vēl akmentiņus. Vai burka tagad ir pilna? Nē, jo vēl ir spraugas, kuras var piepildīt ar smiltīm. Visbeidzot, varam tajā vēl atrast vietu ūdenim.»

Treniņš

  1. Dalībnieki sadalās 4 – 6 cilvēku grupās.
  2. Uz krāsainām līmlapiņām vai A1 papīra saraksta darbības, kas atbilst «lielajiem akmeņiem», «mazajiem akmentiņiem», «smiltīm» un «ūdenim».
  3. Apspriež rīcības, kā darbā veiksmīgāk piepildīt gurķu burku, tas ir, lietderīgi izmantot sev pieejamo laiku.
  4. Pēc 20 minūtēm grupas iepazīstina ar savām pārdomām.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0