Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Beigt. Turpināt. Sākt.

Atgriezeniskās saites instruments, ar kura palīdzību pilnveidot savu darbību.

<24 cilv.

15 – 20 min.

Apraksts

Kolēģu atgriezeniskā saite ir spēcīgs instruments mūsu darbības pilnveidei; tai pat laikā, baidāmies saņemt negatīvu novērtējumu. Šis instruments palīdzēs gūt konkrētas, uz rīcību vērstas idejas sava veikuma uzlabošana.

No kolēģiem prasa atbildes uz trīs jautājumiem:

  1. Ko man būtu jābeidz darīt?
  2. Ko man būtu jāturpina darīt?
  3. Ko man būtu jāsāk darīt?

Treniņš

  1. Dalībnieki sadalās 4-6 cilvēku grupās.
  2. Pēc kārtas, kolēģi katram grupas loceklim sniedz atbildes uz šiem trīs jautājumiem. Atgriezeniskās saites saņēmēja uzdevums ir aktīvi klausīties; drīkst uzdot precizējušus jautājumus, bet nedrīkst komentēt teikto. Vēlams, lai viņš/viņa pieraksta izteiktos ieteikumus.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0