Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Resursi un materiāli (Pārdomāt)

Projekts RETHINK

Atziņas no esošās situācijas izpētes Zemgales reģionā

RETHINK Rokasgrāmata

Kā iedzīvināt UNESCO pīlārus PĀRDOMĀT projekta ietvaros? Rīcību plānošanas matrica

RETHINK – Mērķa grupas atbalsta programma

Citi dokumenti un vietnes

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

Cilvēks, nevis diagnoze! – LR Labklājības ministrijas relīze

Garīga rakstura traucējumi: Izplatītākās diagnozes, to pazīmes un ieteikumi saskarsmē ar pacientiem Raksts medicine.lv

Mans atlabšanas plāns

Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – 4. pielikums

Metodiskā materiāla sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 4. pielikums: Resursu karte “Pieejamie sabiedrībā balstītie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem”, 2019. gads, informācija par Zemgales plānošanas reģionu sākot no 3.lpp.

Padomi saskarsmē, komunikācijā un sadzīvē ar cilvēkiem ar dažādām psihiskām saslimšanām

Pētījums: Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem pāreja no izglītības uz nodarbinātību

Psihiskās saslimšanas, to pazīmes, diagnostika un ārstēšanas metodes

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Žurnāla “Sociālais darbs Latvijā” 2019. gada 1. izdevums

Žurnāla “Sociālais darbs Latvijā” 2019. gada 2. izdevums

Izdevums veltīts darbam ar jauniešiem, īpaša uzmanība pievēršama šādiem rakstiem:

  • Ko nozīmē būt jaunietim – vecumposma specifika un izaicinājumi, Vita Roga-Wiles, 9.lpp
  • Ieskats jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmā “Palēciens”, Maija Bērziņa, 26.lpp
  • Metodika sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, Aleksandra Pavlovska, Uģis Lapiņš, 57.lpp

Video

Nav viegli būt citādam

Attiecības un veselība – mana atbildība

Cilvēks nevis diagnoze

GladaHudikTeatern mērķa grupas portreti

Sociālā darbinieka stāsts

Tiešsaistes seminārs “Būt kopā ar jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem”

Vīrieša ar Dauna sindromu portrets

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0