Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Šī ideju un domu krātuve ir veidota kā resurss cilvēkiem, kas vada vai māca citus, tai skaitā, pasniedzējiem, treneriem, mentoriem, vadītājiem un skolotājiem.

Paziņojumi

Uzzini par jaunākajiem ierakstiem un veiktajiem labojumiem Metodes.lv saturā.

Publicēts pašmācību kurss efektīvai un pilnvērtīgai Moodle iespēju izmantošanai.


Raksti

Grupas dinamika un komandas veidošana

Grupas dinamika

Raksti palīdz izprast grupas valdošos procesus un ietekmēt tos.

Izglītības tehnoloģijas

Izglītības tehnoloģijas

Atbalsta materiāli e-mācību veidotājiem un pedagogiem, kas meklē ceļus, kā jaunas tehnoloģijas lietderīgi izmantot mācību procesā.

Kā mācīt?

Kā mācīt?

Rakstu sērija “Ko dara labs pieaugušo izglītības pasniedzējs?”

Kā mācīties?

Kā mācīties?

Rakstos ir apkopoti principi un metodes mācīšanās nolūka noteikšanai, mācīšanās procesa pilnveidei un iegūto zināšanu / prasmju iedzīvošanai dzīvē.

Komunikācija un konfliktu risināšana

Komunikācija

Raksti palīdz izprast, kas notiek cilvēku savstarpējā komunikācijā un sniedz ieteikumus savu komunikācijas prasmju pilnveidei.

Mentorings

Mentorings

Raksti palīdz izprast, kas notiek cilvēku savstarpējā komunikācijā un sniedz ieteikumus savu komunikācijas prasmju pilnveidei.

Saites

Šajā rakstā ir apkopotas noderīgas un iedvesmojošas tīmekļa vietnes latviešu un angļu valodā.


Metodes

Atgriezeniskā saite & izvērtēšana

Acs

Metodes atgriezeniskās saites nodrošināšanai un pasākuma izvērtēšanai.

Iepazīšanās, ledus laušana un atslodze

Atslēga

Metodes, ar kuru palīdzību veicināt dalībnieku savstarpējo iepazīšanos, mazināt sākuma situācijas saspīlējumu, izzināt vajadzības un radīt pozitīvas emocijas mācību laikā.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Apmaiņa

Metodes, ar kuru palīdzību izzināt un likt lietā dalībnieku zināšanas un pieredzi.

Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Grozs

Metodes, kas palīdz dalībniekiem attiecināt sniegto informāciju ar reālo dzīvi.

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

Smadzenes

Efektīvas mācīšanās tehnikas un stratēģijas laika plānošanai.

Moderēšana & informācijas strukturēšana

Metodes efektīvai diskusiju vadīšanai un mērķtiecīgai procesu virzīšanai.

Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Ceļš

Metodes un tehnikas situācijas izvērtēšanai, ideju ģenerēšanai, mērķu izvirzīšanai un plānošanai.