Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Beigt. Turpināt. Sākt.

Atgriezeniskās saites instruments, ar kura palīdzību pilnveidot savu darbību.

Atgriezeniskā saite & izvērtēšana, Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Bišu strops

Bišu stropa metode veicina savstarpēju informācijas apmaiņu un palīdz dalībniekiem uzņemt un apstrādāt iegūto informāciju, kā arī formulēt savus jautājumus vai vajadzības.

Atraisīšana & atslodze, Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Būtiskākā vēlme

Metode palīdz dalībniekiem koncentrēties uz mācību tēmu un vadītājs uzzina grupas vēlmes un intereses.

Iepazīšanās & ledus laušana, Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Detektīvi

Šī metode ļauj apzināt dalībnieku pieredzi un idejas kāda jautājuma risināšanā.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Domāšanas cepures

Domāšanas cepures

Metode pievērš uzmanību problēmas risināšanu veicinošām attieksmēm un lomām, kā arī nodrošina, ka diskusijas dalībnieki nekonkurē savā starpā bet domā līdzīgā virzienā.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Moderēšana & informācijas strukturēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Domu kartes piemērs

Domu karte

Ar šo metodi var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas uz papīra.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana, Moderēšana & informācijas strukturēšana

Dzīves koki

Metode veicina saliedētību un savstarpēju uzticēšanos. “Dzīves koks” ir intensīva un laikietilpīga iepazīšanās metode, ko ir lietderīgi izmantot semināros, kuros pavadīs ilgāku laiku kopā.

Atgriezeniskā saite & izvērtēšana, Iepazīšanās & ledus laušana, Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Jautājumu aplis

Jautājumu apļa metode dod dalībniekiem iespēju aktīvi iesaistīties un dalīties ar savām zināšanām, kā arī palīdz vadītājam iegūt informāciju par neskaidrībām un neatrisinātiem jautājumiem.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

World Cafe

Pasaules kafejnīca (World Cafe™)

Šī grupu darbu metode ļauj radīt brīvu gaisotni (līdzīgi kafejnīcai), kurā cilvēki jūtas komfortabli un atvērti komunicē viens ar otru. Būtiskākā atšķirība ar citām metodēm ir tā, ka diskusija notiek vairākās kārtās mainīgās grupās.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Moderēšana & informācijas strukturēšana

Problēmu risināšanas aplis

Metode ļauj iegūt kolēģu idejas un ieteikumus cilvēkiem aktuālām problēmām.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Problēmu risināšana & attīstības plānošana