Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Individuālā atbalsta plānošana (Pārdomāt)

Šajā dokumentā ir apkopoti rīki un resursi ar kuru palīdzību plānot individuālo atbalstu mērķa grupai.

1. Iepazīsties ar situāciju

1. Iepazīsties ar situāciju

Mācību nolūkos esam sagatavojuši divus situāciju aprakstus.

Lūdzu iepazīsties ar savu mērķa grupas pārstāvi:

Situācijas apraksts A: Anna

Anna (21 gads) dzīvo kopā ar savu māti Innu (50 gadi) divistabu dzīvoklī nelielā ciematā 30 kilometrus no novada centra, uz kuru autobuss kursē 2 reizes nedēļā. Viņai ir divi mazi bērni Aldis (4 gadi) un Kārlis (2 gadi). Anna ir pabeigusi speciālo pamatskolu, pēc tās ieguva pavāra palīga kvalifikāciju, taču profesijā nekad nav strādājusi, jo palika stāvoklī. Šobrīd ir pārliecināta, ka šī profesija viņai nav piemērota un neinteresē.

Annas māte Inna meitai palīdz ar bērnu aprūpi, ēdināšanu, kā arī nodrošina visu nepieciešamo meitai. Lai nodrošinātu ģimeni, viņa strādā par pārdevēju vietējā veikalā un par apkopēju ciemata skolā. Viņa uzskata, ka meitai ir jādzīvo ar viņu, jo viena pati viņa nespēs tikt galā ar bērnu aprūpi un savām garastāvokļa svārstībām.

Annai ir grūtības ar jaunu prasmju apguvi un personīgās higiēnas ievērošanu. Viņa ir aktīva, komunikabla un ieinteresēta apgūt ko jaunu, taču nespēj ilgstoši noturēt uzmanību, arī interese par iesākto ātri zūd. Vienlaikus meitene ļoti mīl savus bērnus un izsaka vēlmi patstāvīgi par viņiem rūpēties. Viņa ir motivēta sadarboties, jo ir apnicis pavadīt laiku mājās vienai ar bērniem, kamēr māte strādā.

Anna vēlas uzsākt patstāvīgu dzīvi novada centrā vai Rīgā, jo tur viņai būs vairāk iespēju atrast darbu. Viņa uzskata, ka laukos visi skatās viņai uz pirkstiem un novēro katru reizi, kad viņa iziet no mājas viena vai ar bērniem. Pilsētā būtu iespējams iejukt pūlī un paslēpties, kā arī dibināt jaunas attiecības. Attiecības ar bērnu tēvu izjuka pirms Kārļa piedzimšanas, Anna pauž, ka vienmēr ir bijusi biseksuāla (romantiska interese gan par puišiem, gan meitenēm) un šobrīd internetā sarakstās ar kādu 23 gadus vecu meiteni. Viņas māte Inna šādas attiecības nesaprot un neatbalsta.

Gvido (vīriešu kārtas mentoriem)

Gvido (18 gadi) ir 2. grupas invalīds (invaliditāte iegūta dzīves laikā), dzīvo kopā ar vecākiem 3 istabu dzīvoklī pilsētas centrā. Sabiedrībā ir ļoti nedrošs, lielas cilvēku grupas vai pūļi, skaļi trokšņi un sarunas izraisa trauksmi, labprātāk izvēlas laiku pavadīt vienatnē, komunicējot ar ārzemju draugiem interneta vidē. Jaunietis regulāri smēķē kopš 15 gadu vecuma, pēc paša vārdiem tagad to dara lai mazinātu stresu nepatīkamās situācijās, kādreiz sācis to darīt, jo visi paziņas smēķēja.

Ļoti inteliģents, plašs interešu loks. Interesējas par japāņu kultūru, mūziku, animāciju, zinātni, foto, jaunākajām tehnoloģijām un programmēšanu. Sevi dēvē par ateistu, un labprāt iesaistās virtuālās diskusijās, kas saistītas ar reliģijas noliegšanu. Puiša uzskati krasi atšķiras no vecākiem, kas apmeklē baznīcu, vecāki uzskata, ka dēls šādi viņus izaicina.

Lielāko daļu savas dienas Gvido pavada pie datora, ārpus savas istabas uzturas nelabprāt, neuzskata, ka būtu nepieciešams iet ārā, turklāt tas viņam izraisa diskomfortu. Gulēt viņš iet ļoti vēlu, un ceļas ne ātrāk kā pusdienas laikā. Gvido izvairās no sarunām par nākotni, ātri kļūst dusmīgs, kad tiek jautāts par profesijas apguvi, izglītības turpināšanu vai piemērota darba atrašanu, paļaujas, ka vecāki par viņu parūpēsies, ka viņš savas intereses var attīstīt citā virzienā un nevēlas domāt par kaut kādu garlaicīgu darbu, kas jādara visu mūžu līdz pensijas vecumam, ja viņš pat nezina, vai tik ilgi nodzīvos. Labāk dzīvi pavadīt, darot to, kas pašam patīk. Gvido bieži ir nomākts, jūtas nesaprasts un vientuļš.

2. Izvērtē, vai Tu vari būt šī jaunieša mentors

2. Izvērtē, vai Tu vari būt šī jaunieša mentors

Kādus riskus Tu saskati savai un jaunieša sadarbībai?

Tava atbilde:

Vai jaunieša dzīvē ir kas tāds, ko Tu nevari pieņemt?

Tava atbilde:

Ar kurām Tavām pārliecībām jaunieša uzskati nesaskan?

Tava atbilde:

Vai Tu spēsi sadarboties, neskatoties uz atšķirībām?

Tava atbilde:

3. Pārdomā vajadzības!

3. Pārdomā vajadzības

Atzīmē visas vajadzības, kas nāk prātā pēc iepazīšanās ar situācijas aprakstu.

Izvērtējot jaunieša resursus, ņem vērā kā iekšējos, tā arī ārējos, kā arī pievērs uzmanību apkārtējās vides ietekmei, kāda ir ģimenes loma. 

 • Pārdomā, kā izmaiņas vienā no aspektiem ietekmēs kopējo situāciju un citu problēmu risināšanu. 
 • Kas ir tie jautājumi, kurus Tu kā mentors vari palīdzēt risināt, un kurus jāuztic citiem speciālistiem?

Kas ir svarīgi pašam jaunietim?

Kas ir svarīgi jauniešu interesēs?

Jaunieša resursi

Kavējošie faktori

4. Izpēti iespējamos atbalsta pasākumus

4. Izpēti iespējamos atbalsta pasākumus! Pārdomā, kāds atbalsts būtu piemērots katrā no situācijām

Izpēti sadaļu Mērķa grupai pieejamie atbalsta pasākumi un materiālu “Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – 4. pielikums.”

Iepazīsties ar aktuālo informāciju par apmācību un nodarbinātības iespējām. Sadaļā Mērķa grupai pieejamie atbalsta pasākumi esam apkopojuši un izvērtējuši dažādus pieejamos pakalpojumus. Īpaši aicinām ieskatīties šķirkļos par NVASIVANVO, kuros ir apkopota informācija par šo organizāciju aktivitātēm.

Mēģini paraudzīties ārpus rāmja – kādi vēl atbalsta pasākumi ir pieejami? Kādus resursus Tu zini (jauniešu grupas, NVO, kristīgās draudzes, aktīvi, interesanti cilvēki utml.)? Ko Tu jūsu sadarbības laikā vari darīt kopā ar jaunieti?

Apkopo idejas par atbalsta veidiem.

5. Ģenerē idejas atbalsta plānam

5. Ģenerē idejas atbalsta plānam, iekļaujot vismaz 2 no mācīšanās pīlāriem

Koncentrējies uz svarīgāko un to, kas ir reāli sasniedzams. Plāns ir jāsastāda un jāpārrunā kopā ar jaunieti. Kas viņam šķiet svarīgākais? Ko viņš apņemas jūsu sadarbības laikā izdarīt? (Atceries SMART principus un uz personu vērsto domāšanu, kas tika skatīta iepriekšējā mācību posmā).

Iepazīsties ar individuālā atbalsta plāna veidlapu!
Šī veidlapa ir apliecinājums par noslēgto vienošanos starp Tevi, PĀRDOMĀT” projekta gadījuma vadītāju un jaunieti. Tā ir rezultāts jūsu kopīgajam plānošanas un vienošanās procesam, kura laikā aicinām Tevi izmantot zemāk uzskaitītos resursus.

Veidlapa ir dokuments, kas tiks iekļauts projekta atskaitē, tai jābūt pēc iespējas konkrētai un lakoniskai.

Individuālā atbalsta plāna veidlapa (pdf)

Mācīties būt un tiesības uz personības attīstību.

Attīstīt personību, autonomiju, radošumu, personīgo atbildību.

Piemēri šī projekta programmas ietvaros

 • individuālas mentoringa sesijas
 • mērķu nospraušanas sarunas
 • sporta (arī tautas sporta) nodarbības
 • mākslas/ radošās aktivitātes nodarbības
 • āra dzīves aktivitātes
 • uzstāšanās grupas priekšā
 • iesaistīšanās drāmas grupā, improvizācijas teātrī
 • grāmatu lasīšana
 • dažādu sabiedrisku pasākumu un vietu apmeklēšana
 • dažādu speciālistu (psihologu, sociālo darbinieku u.c.) individuālās konsultācijas utt.
 • atbalsts interešu pārstāvniecībā un sevis pasargāšanā no vardarbības, ja ir tāda vajadzība
 • atbalsts sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
 • pēc nepieciešamības arī personīgās higiēnas, citu pamatprasmju apmācība, kā piemēram, finanšu joma, (t.sk., budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi): iknedēļas vai ikmēneša budžeta plānošana (atkarībā no mērķa grupas jaunietim nepieciešamā atbalsta intensitātes); atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā par nepieciešamajiem pirkumiem; principiem, kādus ņemt vērā, izvēloties nepieciešamo pirkumu vai produktu (īpaši tas attiecas uz lielākiem pirkumiem, kā arī kredītsaistību uzņemšanos) u.c.
 • ja nepieciešams, atbalstīt piekļuvi Veselības aprūpes jomai (līdz ārsta kabinetam)
 • atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā nepieciešamo medicīnisko pakalpojumu izvēlē un piekļuvē;
 • atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā, jaunietim komunicējot ar veselības aprūpes speciālistiem, piemēram, līdzdalība (tikai ar jaunieša un ārsta piekrišanu) ārsta konsultācijas laikā, lai varētu precīzāk izskaidrot ārsta sniegto informāciju, līdzdalība (tikai ar jaunieša un pakalpojuma sniedzēja piekrišanu) veicamo izmeklējumu vai rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas laikā, lai varētu izskaidrot dotās instrukcijas, procedūru nepieciešamību un palīdzētu pieņemt atbilstošu lēmumu, u.c.

Mācīties būt un tiesības uz personības attīstību.

Mācīties sadarboties ar citiem cilvēkiem, izprast sabiedrības procesus, saņemt atbalstu līdzdalībai.

Piemēri šī projekta programmas ietvaros

 • motivācijas grupas
 • atbalsta grupas
 • dienas centru nodarbības
 • praktiskas ilgtermiņa darbības ieradumu veidošanai un nostiprināšanai (laikus celšanās no rīta, spēja sadarboties utt.)
 • brīvprātīgs darbs, piemēram, dzīvnieku patversmē vai citur
 • iesaistīšanās drāmas grupā, improvizācijas teātrī
 • dažādu sabiedrisku pasākumu un vietu apmeklēšana (kultūras pasākumi, sporta spēles, dabas objekti, u.c)
 • kopīgi pārgājieni dabā
 • atbalsts lēmumu pieņemšanā, palīdzot attīstīt komunikācijas prasmes, kas ietver:
 • atbalstu komunikācijā ar ģimenes locekļiem
 • drošas komunikācijas ar sabiedrību apgūšanu
 • konfliktu risināšanas pamati un prasmju apgūšana
 • atbalsta sniegšana jaunu draugu un paziņu, atbalsta personu meklēšanā

Mācīties būt un tiesības uz personības attīstību.

Darba tikums, nodarbinātības prasmes.

Piemēri šī projekta programmas ietvaros

 • savu interešu, prasmju un kompetences apzināšanās
 • vizītes pie dažādu arodu meistariem
 • īslaicīgs darbs lauksaimniecībā
 • NVA programmu izmantošana
 • darbs specializētajās darbnīcās, ja tādas ir tuvumā
 • darbs sociālajos uzņēmumos, ja tādi ir tuvumā
 • piedalīšanās meistarklasēs vai paraugdemonstrējumos, izstādēs, gadatirgos, ja tuvumā tie notiek kā skatītājam
 • sava portfolio/ CV sastādīšana
 • palīdzība dokumentu kārtošanā saskarē ar darba devēju vai citām iestādēm, atbalstīt patstāvīga lēmuma pieņemšanu

Mācīties būt un tiesības uz personības attīstību.

Apgūt gan paplašinātas, gan konkrētas zināšanas, kas noder sevis realizācijā darba vidē.

Piemēri šī projekta programmas ietvaros:

 • SIVA programmu piemeklēšana tieši jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem
 • NVA kursu piemeklēšana jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem
 • E-mācīšanās programmas
 • filmu kopīga skatīšanās, analīze
 • grāmatu, žurnālu kopīga lasīšana, analīze

6. Plāno intervenci

6. Iepazīsties ar mentora uzdevumiem projektā PĀRDOMĀT” un plāno intervenci

Mentora uzdevumi

 • veikt jaunieša motivēšanu un sniegt atbalstu izvirzīto mērķu sasniegšanā saskaņā ar individuālo atbalsta plānu;
 • sadarbībā ar gadījuma vadītāju organizēt jaunieša iesaisti individuālajā atbalsta plānā iekļautajos pasākumos;
 • kontrolēt, kā jaunietis iesaistās individuālajā atbalsta plānā definēto uzdevumu izpildē un ar noteikto mērķu sasniegšanu saistītajās aktivitātēs;
 • ja nepieciešams, sniegt informāciju, skaidrot un motivēt iesaistei aktivitātēs;
 • var sniegt rekomendācijas gadījuma vadītājam par ieteicamajām turpmākajām aktivitātēm;
 • kontrolējot iesaisti aktivitātēs un uzdevumu izpildē, izrādīt labvēlīgu attieksmi, atbalstu un empātiju;
 • ja nepieciešams un profesionālā kvalifikācija to atļauj, saskaņojot ar gadījuma vadītāju tieši piedalīties atbalsta plānā izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanā (individuāla konsultēšana, lekcijas, grupu nodarbības utml.);
 • sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām individuālā atbalsta plāna izpildē.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0