Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Dalībnieku veikuma novērtēšana un sasaiste ar dzīvi

Tālāk ir aprakstītas dažādas metodes ar kuru palīdzību novērtēt dalībnieku progresu.

Tests

Testa primārais pielietojums ir cilvēka zināšanu pārbaudīšanas. Mērķi var būt dažādi:

  • Pierādīt, ka cilvēks ir apguvis mācību programmā noteikto zināšanu līmeni;
  • sniegt pasniedzējam un pašam dalībniekam informāciju par to, vai mācību viela ir pareizi saprasta;
  • apzināt zināšanu “caurumus”.

Vēlams padomāt, vai testā var iekļaut uzdevumus, kas ļauj cilvēkam pielietot zināšanas, nevis tikai ‘atgremot’ informāciju.

Var testu likt aizpildīt pirms un pēc mācībām, lai iegūtu priekšstatu par cilvēka zināšanu līmeņa pieaugumu vai attieksmju maiņu.

Aptaujas anketa

Aptaujas anketa ir ierastākais atgriezeniskās saites iegūšanas veids. Metodes mīnuss ir, ka dalībnieki tai parasti pieiet formāli un daudz nepiedomā pie savām atbildēm. Tāpēc aptaujas anketas pirmām kārtām neder, lai iegūtu nelielu ieskatu, kas notiek dalībniekos vai arī statiskas nolūkiem. Ja grib iegūt padziļinātu atgriezenisko saiti, pastāv piemērotākas metodes, piemēram, “nepabeigtie teikumi”.

Internetā ir pieejami dažādas anketu veidošanas programmas. Uzdodot dalībniekiem aizpildīt tiešsaistes anketu noteiktā laika posmā, rada saiti starp mācībām un dalībnieku dzīvi. Atbildes parasti būs kvalitatīvākas, jo dalībniekam ir bijis laiks pārdomāt un “sagremot” mācībās notikušo. Mīnuss ir, ka nevar nodrošināt to, ka visi dalībnieki aizpilda anketu.

Mācīšanās dienas grāmata

Mācīšanās dienasgrāmatas mērķis ir iegūt informāciju par savu rīcību ilgākā laika posmā. Tajā var fiksēt un analizēt personisko un profesionālo izaugsmi, identificēt un formulēt jautājumus vai problēmsituācijas, analizēt lēmumus, kas pieņemti dažādās situācijās utt.

Var būt lietderīgi nedaudz ‘formalizēt’ procesu, lai nodrošinātu, ka cilvēks patiešām aizpilda dienasgrāmatu. Var paredzēt noteiktus laikus, kad tas jādara, piemēram, var atvēlēt tam piecas minūtes katras mācību reizes beigās.

Pārrunas

Pārrunas ir droši vien efektīvākais veids, kā gūt atgriezenisko saiti no cilvēka. Svarīgi ir būt sagatavotam, pārdomājot, ko grib uzzināt un ar kādiem jautājumiem to sekmēt. Pārrunu laikā svarīgi atcerēties atgriezeniskās saites principu, ka cilvēks stāsta par to, kā viņš uztvēra kādu rīcību vai situāciju. Intervētāja pienākums ir aktīvi klausīties un atturēties no teiktā komentēšanas.

Pārdomu brīdis

Ne vienmēr ir nepieciešamas formālas novērtēšanas metodes izmantošana, arī neformālā veidā var iegūt atgriezenisko saiti. Var pietikt ar jautājuma iestarpināšanu mācību laikā vai īsu sarunu kafijas pauzē, piemēram “Kā tu jūties par šo”, “par cik procentiem uzzināji, ko gribēji uzzināt”, “kādi ir priekšlikumi, kā varam tālāk uzlabot sadarbību” u.tml.

Sasaiste ar dalībnieku dzīvi

Vairums pieaugušo izglītības kursu trūkums ir, ka pasniedzējam ir maz iespēju uzzināt, kā/vai dalībnieki pielieto iegūtās zināšanas dzīvē un nevar viņus atbalstīt reālā darbībā.

Vēlamā situācijā pasniedzēja un dalībnieku saites nepārtrūkst ar klātienes mācību noslēgumu, piemēram, paredzot izvērtēšanas semināru, kurā dalībnieki iepazīstina ar savu progresu un ir iespēja apspriest problēmas, kas radušās. Diemžēl loģistiski un finansiāli apsvērumi bieži vien liedz šādu iespēju. Bet ir virkne citu lietu, ko pasniedzējs var darīt, lai uzturētu saiti ar dalībniekiem:

  • Mājasdarbs: Uzdot dalībniekiem izvērtēt, kā viņi pielieto iegūtās zināšanas un prasmes dzīvē, piemēram, ar “mācīšanās dienasgrāmatas” palīdzību, kurā viņi dokumentē, kas strādā, kas nestrādā.
  • Būt pieejamam: Pasniedzējs var uzsvērt, ka dalībnieki var sazināties ar viņu, ja rodas jautājumi vai saskaras ar problēmām.
  • Atgādinājumi: Mēnesi pēc mācībām var izsūtīt dalībniekiem atgādinājuma vēstuli, kurā vēlreiz uzsver mācību galvenās atziņas. Variācija ir “Vēstule sev”.
  • Nodrošināt ar resursiem: Pasniedzējs var dalībniekiem iedot sarakstu ar avotiem pašmācībai, lai viņi varētu turpināt iedziļināties tēmā.
  • Likt lietā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas: Klātienes mācību un tiešsaistes rīku kombinēšana ir ļoti efektīva mācīšanas stratēģija. Šādiem risinājumiem nav jābūt dārgiem vai sarežģītiem, piemēram, Google piedāvā brīvu produktu klāstu, ko izmantot informācijas apmaiņai un informācijas apspriešanai, tai skaitā Google Groups tiešsaistes forumu izveidei un Google disku kopīgu dokumentu un anketu veidošanai. Šādu rīku izmantošanas papildus ieguvums ir, ka tie ļauj nodrošināt divvirzienu komunikāciju, kurā dalībnieki var dalīties ar savu pieredzi un savā starpā apmainīties idejām.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0