Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Apņemšanās

Metode palīdz mācību noslēgumā izvirzīt konkrētus mērķus sevis attīstīšanai.

Atgriezeniskā saite & izvērtēšana, Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Detektīvi

Šī metode ļauj apzināt dalībnieku pieredzi un idejas kāda jautājuma risināšanā.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Nepabeigtie teikumi

Metode palīdz izzināt visu dalībnieku viedokli vai idejas par kādu tēmu.

Atgriezeniskā saite & izvērtēšana, Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Piemērs no dzīves

Metode palīdz mācībās iegūtās zināšanas saistīt ar reālo dzīvi, līdz ar to dod dalībniekiem iespēju salīdzināt mācību vielu ar pašu pieredzi.

Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Situācijas atveidošana

Metode palīdz iedziļināties reālā problēmā vai konfliktsituācijā ar ko kāds dalībnieks ir saskāries.

Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Vēstule sev

Metode palīdz iedzīvināt mācībās iegūtās zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē.

Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi