Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Detektīvi

Šī metode ļauj apzināt dalībnieku pieredzi un idejas kāda jautājuma risināšanā.

< 30 cilv.

30 min.

Piezīmju papīrs un rakstāmie

Apraksts

  1. Pēc kāda uzdevuma veikšanas vai informācijas sniegšanas posma dalībnieki sadalās četru līdz sešu cilvēku grupās. Grupās pārrunā iepriekš apskatīto tēmu un izvirza 3 jautājumus, uz kuriem vēlas saņemt papildus informāciju, idejas vai viedokļus. Tālāk katra grupa izvirza vienu grupas locekli kā detektīvu. Detektīva uzdevums ir iegūt atbildes grupas jautājumiem. Pārējie grupas dalībnieki ieņem eksperta lomu. Viņu uzdevums ir sniegt citu grupu detektīviem atbildes uz viņu jautājumiem.
  2. Detektīvi pulksteņu rādītāja virzienā apmeklē kaimiņa grupas ekspertus, uzdod savus jautājumus un pieraksta saņemtās atbildes. Pēc 5 minūtēm detektīvs pulksteņa rādītāju virzienā dodas pie nākamās grupas. Pēc trešās grupas apmeklēšanas detektīvs atgriežas savā grupā un iepazīstina ar iegūtajām atbildēm.
  3. Katra grupa sniedz pārējiem dalībniekiem īsu apkopojumu par procesa rezultātiem.

Piezīmes

Metode novirza uzmanību no vadītāja un ļauj dalībniekiem dalīties ar savām zināšanām. Trenerim jāakcentē, ka jautājumiem nevajadzētu būt vērstiem uz faktiem (“Cik tas maksā?”), lai dalībnieki varētu dalīties ar saviem viedokļiem.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0