Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Kāpēc x 5

Metode palīdz “rakt dziļāk” un izdibināt kādas problēmas sakni.

< 24 cilv.

5 – 10 min.

Tāfele vai papīra tāfele

Apraksts

 1. Definē problēmu kā jautājumu un uzraksta uz papīra/tāfeles.
 2. Atrod atbildi uz jautājumu «kāpēc tas tā ir?»
 3. Atbildi uzraksta uz papīra.
 4. Atkal seko jautājums, «kāpēc tas tā ir?»
 5. Arī šo atbildi uzraksta uz papīra/tāfeles.
 6. Šos soļus atkārto vēl trīs reizes.

Piemērs

 • 1. jautājums: Kāpēc Laima kavējās?
  Atbilde: Viņa aizgulējās.
 • 2. jautājums: Kāpēc Laima aizgulējās?
  Atbilde: Viņa visu nakti bija nomodā.
 • 3. jautājums: Kāpēc viņa bija nomodā visu nakti?
  Atbilde: Viņa ir norūpējusies.
 • 4. jautājums: Kāpēc viņa ir norūpējusies?
  Atbilde: Viņa domā, ka viņas darbavieta tiks likvidēta.
 • 5. jautājums: Kāpēc viņa domā, ka viņas darbavieta tiks likvidēta?
  Atbilde: Jo Sandis pirms nedēļas izplatīja šādas baumas.

Piezīmes

Ļoti bieži sākotnējā problēma patiesībā ir tikai kādas citas problēmas izpausme. Ja sākam meklēt risinājumu šajā līmenī, pastāv risks, ka atrastais risinājums skars tikai simptomus, nevis problēmas sakni. Instrumentu «Kāpēc x 5» bija viens no instrumentiem, ko ieviesa Toyota koncernā, lai pilnveidotu ražošanas procesus un nodrošinātu kvalitātes kontroli.

Treniņš

 1. Dalībnieki sadalās 3-4 cilvēku grupās.
 2. Katra grupa piemeklē trīs problēmas, ar kurām tās dalībnieki ir saskārušies darbā.
 3. Ar “Kāpēc x 5” instrumenta palīdzību atrod iespējamās problēmas saknes un apsver, kādi varētu būt risinājumi.
 4. Grupas padalās pieredzē. Seko kopīga diskusija, kā šo instrumentu varētu izmantot ikdienā.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0