Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Aktīvā klausīšanās un jautāšanas tehnikas

Aktīvā klausīšanas

Vēlama rīcība

 • būt ieinteresētam;
 • uzdot “atvērtos” jeb “k-jautājumus” (kas, kā, par ko…?), kuri mudina uz stāstīšanu un nav atbildami ar “jā” vai “nē”;
 • atbalstīt stāstītāju ar žestiem, mīmiku un komentāriem, piemēram, “jā”, “mmm”…
 • pieļaut pauzes (ļaut otram domāt);
 • Aktīvi klausīties, lūgt pastāstīt vairāk (“Tu sākumā minēji, ka…”; “lūdzu pastāstiet vairāk par šo” …);
 • apkopot teikto, pieļaut kļūdu labojumus un papildinājumus.

Potenciāli nevēlama rīcība

 • “Slēgtie” jautājumi, uz kuriem var atbildēt tikai ar “jā” vai “nē”. (“Vai tev patīk tavs darbs?”)
 • “Kāpēc-jautājumi”. “Kāpēc”-jautājumos cilvēkiem ir grūti saprast, vai tas uztverams Satura vai Attiecību līmenī. (Nejautāt: “Kāpēc tu kavējies?” bet jautāt: “Kas tev atgadījās, ka netiki laikā uz mūsu sapulci?”);
 • Pārtraukt runātāju; iebilst un uzsākt diskusiju.
 • Diskusiju noslāpējošas frāzes (“zinātne ir pierādījusi”, “to mēs jau mēģinājām”, “tā mēs šeit nedarām”…)

Jautāšanas tehnikas

Izzinoši jautājumi

Atvērti: Iegūt informāciju un viedokļus, piemēram, Pastāsti man par šo…

Zondējoši: Izzināt un paplašināt, piemēram, lai precizētu problēmas.

Apkopojoši: Pārbaudīt / precizēt teikto.

Atskatoši: Iegūt viedokļus, piemēram, Kā tu būtu rīkojies…

Faktiski: Iegūt faktus, piemēram, Cik gadus mācījies ārzemēs?

Salīdzinoši: Izpētīt līdzības un atšķirības.

Hipotētiski: Paplašināt redzes loku, piemēram, Kas notiktu, ja…?

Sistēmiski jautājumi

Apļu: Kā tev šķiet, ko teiktu valdes priekšsēdētājs, ja viņš šeit būtu?

Skalu: Par cik procentiem esi apmierināts ar kolēģu veikumu uzdevumā?

Rezultātu: Kam šeit jāmainās, lai mūsu nodaļā katrs uzdrīkstētos brīvi izteikties?

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0