Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Iegaumēt informāciju

Neizmantojot nekādas iegaumēšanas tehnikas, cilvēks pēc 24 stundām atceras vairs tikai ap 40% informācijas.

Attēls: Aizmiršanas līkne

Atkārtošana

Atkārtošana ir svarīgākā stratēģija informācijas iegaumēšanai. Bet nav efektīvi atkārtot to, ko jau zina. Mācīšanās būs efektīvāka, koncentrējoties uz to vielu, kas sagādā grūtības un palielinot laika atstarpi starp atkārtošanas reizēm.

Šādu pieeju izmanto populārā “vārdiņu kaste”, kā arī dažādas valodu mācību datorprogrammas un viedtālruņu aplikācijas. Informāciju, ko lietotājs atceras, tiek pārcelta uz nākamo līmeni un to atkal pārbauda tikai pēc zināma laika; bet aizmirstā informācija tiek atgriezta pirmajā līmenī un to pārbauda nekavējoši. Šādi nodrošina, ka uzmanība tiek pievērsta tikai tiem vārdiņiem, kuri nav iegaumēti.

Animācija: Leitnera sistēma
Autors: Zirguezi

Anki ir bezmaksas datora aplikācija, kas balstīta uz šo principu. Ir arī pieejama viedtālruņiem pielāgota versija: AnkiDroid Flashcards.

Iegaumēšanas tehnikas

Senie grieķi ir autori virknei iegaumēšanas tehniku. Līdz šai dienai šādus palīglīdzekļus sauc par mnemotehnikām.

Piemēri iegaumēšanas tehnikām
  • Lai iegaumētu priekšmetu sarakstu, tos var sapīt vienā stāstā.
  • Var veidot vārdu vai teikumu ar terminu pirmajiem burtiem. Piemēram, SMART ir saīsinājums, lai būtu vieglāk atcerēties mērķu izvirzīšanas principus (specific, measurable, achievable, relevant, timebound).
  • Var iztēloties māju (pilsētu, sapņu pili, skapi), un dažādās istabās/vietās “novietot” iegaumējamos priekšmetus. Lai tos atsauktu atmiņā, atliek galvā izstaigāt māju un atcerēties, kur ko nolika.
  • Var izveidot dziesmu vai pantiņu ar iegaumējamajiem vārdiem.

Iegaumēšanas tehnikas vislabāk strādā, ja rada galvā spilgtas bildes, iztēlojoties to sižetu un pieliekot klāt skaņas, jūtas un smaržas; vēlams iepīt humoru, erotiku, kā arī pārspīlēt lietas; ļoti palīdz, ja iztēlotie attēli ir kustībā un sasaistīti viens ar otru.

Kārtot informāciju

Cilvēka darba atmiņas kapacitāte ir +/- 7 vienības. Ar to varam iegaumēt Latvijas astoņu ciparu telefona numuru – 27346589, bet garāks ārzemju telefona numurs – 00492281918978 – pārsniedz mūsu iespējas.

Ja saskaldīsi informāciju mazākos blokos, samazināsi vienību skaitu un varēsi to atkal ietilpināt savā darba atmiņā. Piemēram: 0049 ir valsts kods Vācijai, 228 ir pilsētas kods Bonnai, 1918 ir Latvijas dzimšanas diena, paliek 978. Atliek iegaumēt sešas informācijas vienības: Vācijas kods, Bonnas kods, Latvijas dzimšanas diena, 978.

Grupēt informāciju

Lai iegaumētu lielu skaitu informācijas vienību, ir to jāsakārto jēgpilnā veidā.

Piemēram: vilks, liepa, govs, burkāns, tomāts, ozols, bērzs, melnais stārķis, biete, melnalksnis,kaķis, dodo putns, sīpols, dzērve, dinozaurs, lidvāvere, zelta krupis, varde, ragainais bruņurupucis, gludenā čūska.Lai būt vieglāk iegaumēt šo dzīvnieku un augu sarakstu, ir jāsakārto informācija jēgpilnās kategorijās, un kārtot priekšmetus kategoriju ietvaros.

DzīvniekiAugi
retiparastiizmirušikokidārzeņi
vilksgovsdodo putnsliepaburkāns
melnais stārķisdzērvedinozaursozolstomāts
lidvāverekaķiszelta krupismelnalksnisbiete
gludenā čūskavarderagainais bruņurupucisbērzssīpols

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0