Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Vēstule sev

Metode palīdz iedzīvināt mācībās iegūtās zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē.

< 30 cilv.

20 min.

A4 papīrs, rakstāmie, aploksnes

Apraksts

Mācību beigās katrs dalībnieks uzraksta vēstuli pats sev, kurā īsi apraksta, ko ieguvis mācībās un ko no iegūtā grib īstenot ikdienā. Uz vēstules uzraksta savu adresi, uzlīmē pastmarku un iedod vēstuli kādam citam dalībniekam. Pēc apmēram mēneša vēstules tiek nosūtītas.

Variācijas

Ja mācības sastāv no vairākiem semināriem, vēstules var izmantot par atgādinājumu kādam mājas darbam vai citam pienākumam, ko starplaikā jāveic.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0