Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Komunikācija un konfliktu risināšana

Komunikācija
Aktīva klausīšanās

Aktīvā klausīšanās un jautāšanas tehnikas

Ieteikumi aktīvajai klausīšanās un apkopojums dažādām jautāšanas tehnikām.
Spogulis

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana

Atgriezeniskai saite ļauj cilvēkam uzzināt, kā citi uztver viņa rīcību. Arī atgriezeniskā saite ļauj pārbaudīt, vai uzskati, kas cilvēkam ir par līdzcilvēku, atbilst patiesībai.
Satura pasniegšana

Informācijas sniegšana

Komunikācija būs veiksmīga, ja sniegtais saturs sasniedz informācijas saņēmējus bez lielām informācijas noplūdēm. Lai to sekmētu, noder sekojoši ieteikumi informācijas sniedzējam un informācijas uztvērējiem.
Komunikācijas līmeņi

Komunikācijas līmeņi

Parasti cilvēkiem ir stipri vienkāršots priekšstats par to, kā notiek komunikācija starp divām pusēm. Daudzi pārpratumi un konflikti liecina par to, ka šis process patiesība ir krietni vien sarežģītāks.
Konflikts

Konfliktu risināšana

Rakstā tiek aprakstītas stratēģijas un vadītāja loma konfliktu situācijās.
Agresija

Nevardarbīgā komunikācija

Nevardarbīgā komunikācijā pievērš uzmanību savām un otra cilvēka jūtām un vajadzībām. Kad ir apzinātas vajadzības, var meklēt stratēģijas to apmierināšanai.