Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Iepazīšanās, ledus laušana un atslodze

Bišu strops

Bišu stropa metode veicina savstarpēju informācijas apmaiņu un palīdz dalībniekiem uzņemt un apstrādāt iegūto informāciju, kā arī formulēt savus jautājumus vai vajadzības.

Atraisīšana & atslodze, Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Būtiskākā vēlme

Metode palīdz dalībniekiem koncentrēties uz mācību tēmu un vadītājs uzzina grupas vēlmes un intereses.

Iepazīšanās & ledus laušana, Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Daļa no manis

Metode padara dzīvāku semināra sākum un dod iespēju uzzināt ko jaunu par citiem dalībniekiem.

Iepazīšanās & ledus laušana

Dzīves koki

Metode veicina saliedētību un savstarpēju uzticēšanos. “Dzīves koks” ir intensīva un laikietilpīga iepazīšanās metode, ko ir lietderīgi izmantot semināros, kuros pavadīs ilgāku laiku kopā.

Atgriezeniskā saite & izvērtēšana, Iepazīšanās & ledus laušana, Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Iepazīšanās aplis

Visierastākā metode dalībnieku savstarpējai iepazīšanai.

Iepazīšanās & ledus laušana

Magnēti

Ar šo fizisko aktivitāti pievērš uzmanību mijatkarībai un vadīšanas jautājumiem.

Atraisīšana & atslodze

Māja, koks, suns

Māja, koks, suns

Jautrs uzdevums, kas dalībniekiem taustāmā un uzskatāmā veidā liek izjust izaicinājumus sadarbības procesā.

Atraisīšana & atslodze

Partneru intervija

Partneru intervija ir laba metode sākuma situācijas sastinguma pārvarēšanai grupās, kurās dalībnieki cits citam ir sveši.

Iepazīšanās & ledus laušana

Saites ar tēmu

Saites ar tēmu ir interesanta metode, lai savstarpēji iepazītos. Vadītājs iegūst informāciju par dalībnieku motivāciju, vajadzībām un interesēm. Dalībnieki pietuvinās mācību tēmai un sāk tajā iedziļināties.

Iepazīšanās & ledus laušana

Vairogi (ziedlapiņas)

Šī metode palīdz atrast vienojošas vērtības un veicina piederības sajūtu starp komandas biedriem.

Iepazīšanās & ledus laušana

Vārdu iegaumēšana

Jautrā veidā un īsā laikā iemācās visu dalībnieku vārdus.

Iepazīšanās & ledus laušana