Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Attēls: Seši - Trīs - Pieci

6.3.5.

Rakstveida “smadzeņu vētra” ar kuras palīdzību īsā laikā tiek ģenerēts liels ideju skaits, iesaistot visus dalībniekus procesā.

Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Apmētāt ar dubļiem

Metodi var izmantot ideju, lietu un procesu pilnveidei, kā arī atgriezeniskās saites iegūšanai.

Atgriezeniskā saite & izvērtēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Domāšanas cepures

Domāšanas cepures

Metode pievērš uzmanību problēmas risināšanu veicinošām attieksmēm un lomām, kā arī nodrošina, ka diskusijas dalībnieki nekonkurē savā starpā bet domā līdzīgā virzienā.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Moderēšana & informācijas strukturēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Ideju fails

Ar šo metodi iesaista lielāku cilvēku skaitu (piemēram, vadības komandu) attīstības un problēmu risināšanas procesā.

Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Ideju lapa

Rakstveida metode, ar kuras palīdzību ģenerēt lielu ideju skaitu īsā laikā.

Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Jā, bet…

Šī tehnika palīdz izvairīties no konflikta un meklēt problēmas risinājumu.

Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Kāpēc x 5

Metode palīdz “rakt dziļāk” un izdibināt kādas problēmas sakni.

Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Mērķu piramīda

Gatavošanos pārmaiņām var salīdzināt ar ceļojumu – pirmais solis ir noteikt, kur grib nokļūt. Metode arī ir piemērota mācīšanos mērķu nospraušanai.

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

No idejas līdz darbības plānam

Jautājumu virkne, ar kuru palīdzību atlasīt un izvērtēt idejas.

Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Pēc kaujas izvērtējums

Pēc kaujas izvērtējums (After Action Review)

Šī, ASV armijā radītā metode, palīdz izprast, kā izdevās īstenot dzīvē izvirzītos mērķus un pārdomāt, kā pilnveidot savu rīcības plānu.

Atgriezeniskā saite & izvērtēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Problēmu risināšanas aplis

Metode ļauj iegūt kolēģu idejas un ieteikumus cilvēkiem aktuālām problēmām.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

GROW modelis

Redzējumā balstīta plānošana (GROW)

Metode palīdz izstrādāt noturīgu un iedvesmojošu attīstības plānu.

Moderēšana & informācijas strukturēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Smadzeņu vētra

Ieteikumi veiksmīgai ideju ģenerēšanai.

Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Spēku samēra analīze

Spēku samēra analīze

Metode ir labs atbalsta instruments attīstības plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, pievēršot uzmanību cēloņiem un sekām.

Moderēšana & informācijas strukturēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Stiprās puses un klupšanas akmeņi

Ar šo metodi vari noteikt, kādas ir negatīvās rīcības, pie kurām jāpiestrādā, lai veiksmīgāk liktu lietā savas stiprās puses.

Atgriezeniskā saite & izvērtēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Svarīgs vai steidzams?

Metode palīdz noteikt prioritātes veicamajiem darbiem.

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

SVID paraugs

SVID analīze (SWOT analysis)

SVID analīze ir populāra situācijas analīzes metode, kurā apskata analizējamās lietas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus.

Moderēšana & informācijas strukturēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Trīs soļi un citas problēmu risināšanas tehnikas

Šajā metodē aprakstītie soļi palīdzēs strukturēt problēmu risināšanas procesu.

Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Viedokļi

Metodes mērķis ir paskatīties uz kādu problēmu no dažādiem viedokļiem.

Moderēšana & informācijas strukturēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana