Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Pasaules kafejnīca (World Cafe™)

Šī grupu darbu metode ļauj radīt brīvu gaisotni (līdzīgi kafejnīcai), kurā cilvēki jūtas komfortabli un atvērti komunicē viens ar otru.

neierobežots

30 – 120 min.

Apraksts

World Cafe

Gatavošanās

Telpā/telpās izvieto galdus ar 5-6 krēsliem. Piemēram, ja grupā ir 50 cilvēki, ir nepieciešami 8-10 galdi. Uz katra galda novieto materiālus domu pierakstīšanai, (A0 papīrs, flomāsteri, līmlapiņas vai tml.).

Pasaules kafejnīcas norise

 1. Vadītājs iepazīstina dalībniekus ar diskusiju jautājumu/jautājumiem.
 2. Dalībnieki pēc nejaušības principa sasēžas ap galdiem.
 3. Pie viena galdi darbojas maksimāli 5 cilvēki.
 4. Diskusija notiek vairākās kārtās. Pēc noteikta laika vadītājs dod signālu un dalībnieki dodas pie citiem galdiem. Uz vietas paliek tikai “viesmīlis”, kurš sagaida nākamos diskusiju dalībniekus un sniedz viņiem īsu apkopojumu par iepriekšējās diskusijas rezultātiem.

Principi

 • Klausies un mēģini saklausīt otru!
 • Dalies ar savām domām, idejām un pieredzi!
 • Sasaisti idejas un viedokļus!
 • Meklē dziļākas atziņas, kopsakarības un saites!
 • Izmanto papīru un rakstāmos, lai vizualizētu idejas un kopsakarības!

Norise

Vadītājs izklāsta uzdevumu (apspriežamo jautājumu). Var uzdot visām grupām to pašu jautājumu vai arī piešķirt grupām atsevišķus jautājumus, kā arī var variēt jautājumus no kārtas uz kārtu. Vēlams jautājumu uzrakstīt uz A4 lapas un izlikt uz galdiem.

Tālāk iepazīstina dalībniekus ar Pasaules kafejnīcas norisi un principiem.

Dalībnieki pēc nejaušības principa sasēžas ap galdiem.

Katrs galdiņš izvirza savu “viesmīli”. Viesmīļa uzdevums ir piefiksēt diskusijas rezultātus, lai varētu ar tiem iepazīstināt nākamās grupas.

Notiek diskusija pie galdiem. Diskusijas ilgums ir atkarīgs no tēmas, dalībnieku motivācijas un citiem faktoriem, bet orientējoši tas varētu būt no 15 – 25 minūtēm.

Pēc noteiktā laika vadītājs aicina dalībniekus pārsēsties pie citiem galdiem. Svarīgi ir izjaukt esošās grupas un nepieļaut, ka dalībnieki kā viens kolektīvs pārvietojas pie nākamā galda.

Viesmīlis sniedz jaunajai grupai kopsavilkumu par līdzšinējās diskusijas rezultātiem.

Turpinās diskusija (atkarībā no vadītāja sagatavotā scenārija, dalībnieki turpina darbu pie esošā jautājuma vai apskata saistītu jautājumu).

Pēc noteiktā laika vadītājs atkal aicina dalībniekus pārvietoties pie citiem galdiem un notiek diskusijas trešā kārta.

Noslēgumā tiek ievākta raža: katra grupa prezentē savu diskusiju rezultātus. Vēlams tos vizualizēt, izmantojot papīra tāfeli, plakātus vai citus instrumentus.

Piezīmes

Lai būtu saistoša un mērķtiecīga diskusija, pats svarīgākais ir veiksmīga jautājuma definīcija. Tam jābūt pietiekami atvērtam, lai rosinātu aktīvu dalībnieku domu apmaiņai, bet tai pat laikā tas nedrīkst būt pārāk izplūdis.

Ideālais grupu lielums pie viena galdiņa ir pieci dalībnieki. Ja diskusijā piedalās lielāks cilvēku skaits, ir liela varbūtība, ka ne visi dalībnieki aktīvi iesaistīsies procesā.

Organizējot diskusijas norisi, vēlams izvērtēt dažādu scenāriju plusus un mīnusus, piemēram:

 • uzdodot vairākām grupām to pašu jautājumu, sekmēs ideju un viedokļu daudzveidību;
 • piešķirot grupām dažādus jautājumus, var tēmu apskatīt no dažādiem skatpunktiem;
 • nemainot apspriežamo jautājumu starp diskusiju kārtām, sekmēs to, ka gala rezultāts atspoguļo visu dalībnieku viedokli;
 • mainot jautājumu starp diskusiju kārtām, var mērķtiecīgi virzīt diskusijas gaitu. Var izmantot SVID, Spēku samēru analīzes, Redzējumā balstītās plānošanas vai citas metodes soļus kā vadlīniju katras kārtas uzdevuma definēšanai.

Resursi

Oficiālā World Cafe™ mājaslapa, kurā atrodami pieredzes stāsti un citi resursi par šo metodi:
http://www.theworldcafe.com/

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0