Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Grupas dinamika un komandas veidošana

Grupas dinamika
Cilvēku grupa

Kas ir grupas dinamika?

Termins “grupas dinamika” apraksta procesus, kas valda cilvēkiem darbojoties kopā grupā. Šos procesus saprast un ietekmēt ir būtiska vadītāja prasme.
Slidenas kāpnes

Komandas attīstības modeļi

Grupas dinamikas teorija liecina, ka katra grupa iziet vairākus posmus. Ir grupas, kuras nekad nesasniedz nākamo attīstības pakāpi, un pavadītais laiks kādā posmā var būt atšķirīgs.
Lomas

Lomas un rīcības

Grupas dinamikā var izdalīt uz uzdevumu vērstu rīcību, uz procesu vērstu rīcību un negatīvu rīcību.