Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Atgriezeniskās saites saņemšana

Ieteikumi, lai saklausītu un izvērtētu citu cilvēku sniegto atgriezenisko saiti.

Apraksts

Atgriezeniskā saite palīdz labāk izprast sevi un savu rīcību. Balstoties uz šo informāciju, var izlemt, vai un ko mainīt sevī un savā darbībā.

Cilvēka dabiskā reakcija ir baidīties no kritikas un noliegt to, jo izjūt to kā apdraudējumu. Jo biežāk saņemam atgriezenisko saiti, jo vieglāk paliek ieklausīties teiktajā un atrast tajā noderīgu informāciju savai izaugsmei.

Ieteikumi

1. Pārdomā, ko gribi uzzināt un uzdod konkrētus jautājumus, piemēram:

  • Kas ir divas lietas, ko, tavuprāt, man būtu jāpilnveido savā darbā?
  • Kā varu celt savu darba efektivitāti?
  • Kā es vārēju ātrāk un efektīvāk izpildīt šo uzdevumu?
  • Ja manu darbu veiktu ideāls darbinieks, ko viņš darītu citādāk?
  • Kā tu vērtē manu ieguldījumu projektā? Ko vēl varu darīt, lai jūs atbalstītu mērķu sasniegšanā?

2. Saņemot atgriezenisko saiti, ieklausies otra teiktajā; nesāc taisnoties vai skaidroties.

Atceries, ka cilvēks dalās ar savu skatījumu uz notikušo. Arī ja nepiekrīti teiktajam (pat ja tiek minēta kļūdaina informācija) “uzkod sev uz mēles” un uzklausi viņu līdz galam. Ja pārtrauksi runātāju un sāksi oponēt viņa teiktajam, tu beigsi aktīvi klausīties un atņems sev iespēju izprast otra viedokli.

Uzdod precizējošus jautājumus, piemēram, “Gribu pārliecināties, vai pareizi sapratu tevis teikto: vai tu saki, ka man…”, “Vai vari minēt kādu konkrētu piemēru, kad šādi rīkojos?”

3. Izvērtē saņemto atgriezenisko saiti.

Nesteidzīgi izvērtē saņemto informāciju. Ja nepiekrīti teiktajam, pārdomā, kāpēc otrai pusei radās aplams priekšstats. Meklē dzirdētajā sev noderīgu informāciju.

Apsver iespēju, iegūt citu kolēģu viedokli, lai izzinātu viņu skatījumu.

Pārdomā, vai, balstoties uz saņemto informāciju, gribi kaut ko mainīt sāvā rīcībā vai darbā.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0