Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

SQ3R - Aktīvā lasīšāna

Aktīvā lasīšana (5 soļu stratēģija – SQ3R)

Aktīvā lasīšana padara informācijas uztveres un apstrādes procesu daudzkārt efektīvāku, jo tā sasaista vielu ar esošajām zināšanām un palīdz mērķtiecīgi atrast sev noderīgo informāciju.

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

Domu kartes piemērs

Domu karte

Ar šo metodi var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas uz papīra.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana, Moderēšana & informācijas strukturēšana

Kornela piezīmes

Kornelas (Cornell) piezīmju rakstīšanas tehnika

Daudzas augstskolas, tai skaitā Kornelas universitāte, rekomendē šo metodi lekciju pierakstu veikšanai.

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

Mācīšanās dienasgrāmata

Mācīšanās dienasgrāmatā fiksē un analizē savu personīgo un profesionālo izaugsmi, piemēram, iegūtās zināšanas, jautājumus, problēmsituācijas, pieņemto lēmumu analīzi.

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

Mērkaķu bizness

Mērkaķu bizness

Metode palīdzēs uzlabot laika menedžmentu un sekmēt efektīvu uzdevumu deleģēšanu.

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

Mērķu piramīda

Gatavošanos pārmaiņām var salīdzināt ar ceļojumu – pirmais solis ir noteikt, kur grib nokļūt. Metode arī ir piemērota mācīšanos mērķu nospraušanai.

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Pomodoro tehnika

Pomodoro tehnika ir populāra laika menedžmenta metode, kurā intensīvi darbošanās posmi mijās ar īsiem pārtraukumiem.

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

Stāsts par gurķu burku

Instruments laika plānošanai un prioritāšu noteikšanai.

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

Svarīgs vai steidzams?

Metode palīdz noteikt prioritātes veicamajiem darbiem.

Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana