Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Situācijas atveidošana

Metode palīdz iedziļināties reālā problēmā vai konfliktsituācijā ar ko kāds dalībnieks ir saskāries.

< 16 cilv.

60 min.

Apraksts

Kāds no dalībniekiem vēlas apskatīt kādu problēmu vai konfliktsituāciju, ar kuru viņš saskaras, piemēram, darba kolektīvā. No dalībnieku vidus viņš izvēlas “aktierus”, kuri ieņem pārējo problēmā iesaistīto personu lomas. Viņš sniedz tiem nepieciešamo informāciju par šīm personām un apraksta problēmas tematiku, kā arī ārējos apstākļus. Aprakstītā situācija tiek izspēlēta, pārējie dalībnieki ieņem novērotāju lomas. Situācijas atveidošana beidzas pēc problēmas autora norādījuma.

Seko analīze, kurā vispirms izsakās problēmas autors, aprakstot savas izjūtas un to, kā viņš uztvēris notikušo. Seko pārējo spēlē iesaistīto personu viedokļi. Svarīgi, lai rīcība netiktu interpretēta; dalībnieki tikai izklāsta, kā viņi izjutuši un uztvēruši situāciju un procesu. Tagad var sekot diskusija par rīcības alternatīvām, kuras varētu atrisināt problēmu.

Piezīmes

Ir jāatceras, ka situācijas atveidošana nav lomu spēle – grupa apskata kāda dalībnieka reālu problēmu. Autoram jebkurā brīdī ir tiesības pārtraukt uzdevumu. Lai atslogotu autoru, ir būtiski, lai vadītājs rūpīgi gādātu par spēles un atgriezeniskās saites likumu ievērošanu (skat. “Atgriezeniskā saite”). Atveidošanas mērķis ir radīt iespēju, apzināti izjust savu rīcību un emocijas noteiktā situācijā problēmas autoram. Tāpēc analīzē jāizvairās no vispārināšanas un interpretēšanas.

Ja pēc analīzes tiek izstrādāta kāda apmierinoša alternatīva autora rīcībai, var sekot situācijas atveidošanas turpinājums, kurā izspēlē to pašu problēmu, bet autors izmēģina jauno rīcību.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0