Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Pomodoro tehnika

Pomodoro tehnika ir populāra laika menedžmenta metode, kurā intensīvi darbošanās posmi mijās ar īsiem pārtraukumiem.

Apraksts

Metodes mērķis ir mazināt ārēju traucēkļu ietekmi un koncentrētā veidā veikt darāmo darbu, bet regulārie pārtraukumi palīdz saglabāt modrību.

Pomodoro tehnika sastāv no pieciem soļiem:

  1. Nospraud veicamo uzdevumu.
  2. Uzliec taimeru uz 25 minūtēm (laiku var pielāgot savām preferencēm).
  3. Koncentrēti veic darāmo uzdevumu.
  4. Kad ir notecējis laiks, dodies īsā pārtraukumā (~ 5 minūtes).
  5. Ik pēc četriem darba cēlieniem dodies garākā pārtraukumā (20-30 minūtes).

Resursi

Internetā ir atrodami daudz rakstu un ieteikumu, kā efektīvi iedzīvināt šo metodi.

Ir pieejamas aplikācijas, kas palīdz veidot Pomodoro rutīnas, piemēram, tīmekļa vietnēs pomofocus.io ir pieejams tiešsaistes taimeris, Pomotroid ir atvērtā koda aplikācija, kā arī ir aplikācijas, ko lejupielādēt savā datorā, piemēram, Ubuntu vidē var integrēt Pomodoro taimeru savā darbvirsmā ar spraudni Time++.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0