Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Aktīvā lasīšana (5 soļu stratēģija – SQ3R)

Aktīvā lasīšana padara informācijas uztveres un apstrādes procesu daudzkārt efektīvāku, jo tā sasaista vielu ar esošajām zināšanām un palīdz mērķtiecīgi atrast sev noderīgo informāciju.

Apraksts

Aktīvā lasīšana padara informācijas uztveres un apstrādes procesu daudzkārt efektīvāku, jo tā sasaista vielu ar esošajām zināšanām un palīdz mērķtiecīgi atrast sev noderīgo informāciju.

SQ3R

Viena no populārākajām aktīvās lasīšanas stratēģijām ir SQ3R, jeb 5 soļu stratēģija.

SQ3R - Aktīvā lasīšāna

1. Izpēti – Ko vari uzzināt tekstā?

Pirms sāc lasīt materiālu, pārskati to:

 • caurskati satura rādītāju, atrodi 3 – 5 galvenās domas, kas tiks apskatītas tekstā;
 • pārlapo materiālu, pievērs uzmanību nosaukumiem, virsrakstiem, apakšvirsrakstiem;
 • pārskati parakstus zem attēliem, shēmām, kartēm;
 • īpašu uzmanību pievērs ievada un noslēguma paragrāfiem, kur bieži vien ir atrodams teksta kopsavilkums.

2. Jautā – Ko ceri uzzināt tekstā?

Pirms sāc lasīt kādu nodaļu, izvirzi jautājumus un dari šādi:

 • pārvērt virsrakstus jautājumos;
 • ieskaties, vai pats autors nav izvirzījis jautājumus nodaļas sākumā vai beigās;
 • atsauc atmiņā, ko jau zini par šo tēmu; pārdomā, ko gribi uzzināt materiālā.

3. Lasi – meklē atbildes

 • Meklē atbildes izvirzītajiem jautājumiem un/vai sasaisti lasīto ar savām zināšanām;
 • pārlasi parakstus zem attēliem, shēmām u.tml.; pievērs uzmanību informācijai, kas izcelta ar trekniem burtiem;
 • esi atvērts – pievērs uzmanību jaunām domām un atšķirīgiem viedokļiem;
 • pēc sarežģītām vai neskaidrām vietām apstājies/pārlasi tās.

4. Atsauc atmiņā – ko gribi atcerēties?

 • Pārdomā lasīto un noformulē galvenās domas, kas ir apskatītas tekstā; ja šajā posmā apzinies, ka kāda doma nav līdz galam saprasta, pārlasi attiecīgo sadaļu;
 • raksti piezīmes, izsakot domas savos vārdos;
 • pārdomā, ko gribi atcerēties no iegūtās informācijas.

5. Pārskati – sasaisti informāciju ar savu pieredzi

 • Pēc visa materiāla apgūšanas pārlasi savas piezīmes, pievēršot uzmanību galvenajām domām un to kopsakarībām;
 • sasaisti informāciju ar savu pieredzi un citiem informācijas avotiem.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0