Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Dzīves koki

Metode veicina saliedētību un savstarpēju uzticēšanos. To ir lietderīgi izmantot semināros, kuros pavadīs ilgāku laiku kopā.

< 20 cilv.

60 – 90 min.

A1 papīra loksnes, flomāsteri

Apraksts

Katrs dalībnieks individuāli uzzīmē uz lielas papīra loksnes savu dzīves koku ar saknēm, stumbru un zariem. Saknes atspoguļo pagātni, stumbrs – tagadni un zari – nākotni. Dalībnieks pieraksta attiecīgajās vietās atslēgvārdus: pie saknēm notikumus, kas viņu ir ietekmējuši un veidojuši pagātnē, pie stumbra to, kas viņam pašlaik liekas raksturīgs par sevi, un pie zariem to, ko viņš vēlas panākt / kāds viņš vēlas būt. Pēc tam katrs dalībnieks iepazīstina pārējo grupu ar savu dzīves koku.

Piezīmes

Dzīves koku prezentēšanas laikā ir svarīgi nesteidzināt dalībniekus un uzturēt disciplinētu un pozitīvu gaisotni, jo runa būs par personīgām jūtām un pārdzīvojumiem. Var lieti noderēt pārtraukumi, jo stāstījumi var kļūt nogurdinoši.

Variācijas

Lai saīsinātu procesu, var likt vairākiem cilvēkiem kopā zīmēt vienu dzīves koku, kurā tiek atspoguļota līdzīga pieredze un kopīgas vēlmes.

Koks ir pateicīga metafora; var piemeklēt citus jautājumus, kurus sasaistīt ar saknēm, stumbri un zariem. Šādi šo metodi var izmantot arī citām situācijām, piemēram, semināra izvērtēšanai:

  • Saknes = vajadzības nākot uz semināru
  • Stumbrs = ko ieguva seminārā
  • Zari = kā pielietos iegūtās zināšanas

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0