Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Semināri un konsultācijas

Spuldze

Detalizēti semināra piedāvājumi tiks pievienoti drīzumā.

Semināri

Kā mācīt?

 • Pieaugušo izglītība un tās dalībnieks
  • Dalībnieku zināšanu līmeņa un vajadzību noteikšana
  • Kā mācās pieaugušais?
  • Atziņas no neirozinātnes un psiholoģijas par mācīšanos, motivāciju un pārmaiņām
 • Saskarsme un pedagoga lomas pieaugušo izglītības procesā
  • Pieaugušo izglītības pedagoga personība un lomas
  • Pieaugušo izglītības pedagoga rīcības
  • Metodes, kas palīdz īstenot dažādās pieaugušo izglītības pedagoga lomas
 • Mācību process, grupas dinamika un komunikācija
  • Mācību vides radīšana un mācību procesu plānošana / organizēšana
  • Grupas dinamika un komandas veidošana
  • Komunikācija un konflikti, tai skaitā attālinātās komunikācijas specifika

Kā mācīties?

Seminārs balstās uz aktuālajiem atklājumiem neirozinātnēs un psiholoģijā.

 • Domu un ideju strukturēšana
 • Piezīmju rakstīšana
 • Informācijas iegaumēšana
 • Mācīšanās avoti internetā un to izvērtēšana
 • Laika plānošana
 • Prioritāšu noteikšana
 • Motivācijas stiprināšana
 • Koncentrēšanās un disciplīnas veicināšana
 • Stresa mazināšana
 • Fiziskās un virtuālās mācīšanās vides pielāgošana

Grupas dinamika un komandas veidošana

Seminārā tiek apskatītjas sešas jomas, kuras ir nozīmīgas veiksmīgā komandas darbā.

 • Skaidri & vienoti mērķi
 • Darbības un sadarbības efektivitāte
 • Atvērta komunikācija & vadīti konflikti
 • Līdzdarbošanās & līdzatbildība
 • Uzticība & pozitīva gaisotne
 • Dažādību novērtēšana

Atbalsts izglītības tehnoloģiju ieviešanā

Konsultēju organizācijas mērķtiecīgai izglītības tehnoloģiju ieviešanai, liekot lietā savu pedagoģisko pieredzi un zināšanas par izglītības tehnoloģijām.

Sniedzu atbalstu Moodle vides pielāgošanai organizācijas vajadzībām, kā arī apmācu lietotājus šīs platformas efektīvai izmantošanai.