Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Moodle loma mācību procesā

Video lekcijās uzzināsi par daudzveidīgajām iespējām, kā mācīšanās platformas var atbalstīt mācīšanos procesu.

Ievads

Vairums izglītības tehnoloģiju veic konkrētu funkciju, piemēram, Zoom primārais nolūks ir video konferenču nodrošināšana, WordPress ir populārākais risinājums tīmekļu vietņu izstrādei, Slido ir populārs risinājums tiešsaistes aptauju radīšanai un Google Workspace nodrošina ofisa pakalpojumus un ļauj sadarboties tiešsaistē.

Mācīšanās platformas (Learning Management System vai Course Management System) ir “mājvieta” mācību procesam, nodrošinot iespēju tajā radīt un pievienot visa veida saturu, pārvaldīt dalībniekus, novērtēt dalībnieku veikumu un organizēt mācību procesu. Tās var izmantot gan, lai papildinātu klātienes mācības, gan lai radītu automatizētu pašmācību kursu.

Mūsdienās ir ierasts, ka pasniedzēji izmanto plašu tehnoloģiju klāstu, tai skaitā, dažādas tīmekļa vietnes un aplikācijas. Ar to saistās risks, ka mācību process kļūst saskaldīts un nepārskatāms. Vēlams, lai mācību platforma būtu tā vieta, kas visu satura kopā – šeit dalībnieks atrod informāciju par saviem kursiem, ir pieejams mācību saturs (vai ievietotas saites uz citām izmantotajām vietnēm), saņem atbalstu, izpilda uzdevumus utt.

Ir pieejami simtiem dažādu mācīšanās platformu. Daudzas platformas ir pielāgotas konkrētām vajadzībām, piemēram, E-Klase ir pielāgota Latvijas skolu specifikai un Open edX ir īpaši piemērota video balstītos kursiem. Citas mācīšanās platformas, kā piemēram, Moodle vai Canvas, nodrošina ļoti plašu funkciju klāstu un ir piemērotas ļoti atšķirīgu mācību scenāriju atbalstīšanai.

Mācību platformu pedagoģiskās iespējas

Mācīšanās platforma dot plašas iespējas padarīt mācību procesu atraktīvāku un efektīvāku. Tās ļauj:

 • pielāgot mācību procesu atšķirīgām dalībnieku vajadzībām;
 • sekmēt mācību procesu elastīgumu, nodrošinot iespēju mācīties jebkurā vietā un jebkurā laikā;
 • nodrošināt komunikāciju ar pasniedzēju un dalībnieku starpā;
 • nodrošināt nepārtrauktu atgriezenisko saiti un veikumu novērtēšanu;
 • veidot problēmā balstītu mācīšanās procesu un sekmēt kopdarbu;
 • radīt mūsdienīgu mācību materiālu, kas pieejams internetā, datorā un portatīvās ierīces;
 • ieviest spēliskošanas elementus mācību procesa;
 • pārvaldīt mācību materiālu, tai skaitā, ērti aktualizēt resursus un veidot “dzīvus dokumentus”;
 • sekmēt dalībnieku sadarbību un resursu kopīgošanu;
 • padarīt mācību procesu caurspīdīgāku.

Resursi

Harvard Business Publishing Education – Online Learning Report: COVID-19 Pulse Survey. Key Findings for Higher Education.

Mācību platformas tehniskās iespējas

Šeit ir apkopoti Moodle platformā pieejamie rīki, ar kuru palīdzību sekmēt iepriekš minētos mērķus. Līdzīgi risinājumi ir pieejami arī citās mācību platformās.

 • Dalīšanās ar resursiem: Var pievienot failus, ievietot materiālus mapēs, var ievietot hipersaites uz iekšējiem un ārējiem resursiem un var ievietot multivides saturu.
 • Satura radīšana: Var radīt tīmekļa lapas, lielam informācijas apjomam var izmantot grāmatu, var radīt vārdnīcas un pievienot kursam skaidrojošus uzrakstus.
 • Komunikācija: Var organizēt diskusijas forumus, sniegt atgriezenisko saiti dalībnieku veikumam uzdevumos un var izmantot iebūvēt ziņu apmaiņas sistēmu savstarpējā saziņai.
 • Mācību procesa pārvaldīšana: Var gūt detalizētu statistiku par katra dalībnieku darbību, ir pieejams kalendārs un saraksts ar gaidāmiem notikumiem, ir pieejams katram lietotājam individuāli pielāgots infopanelis, vērtējumus var ērti ievietot vērtējumu žurnālā un var pārvaldīt kursa dalībniekus.
 • Mācību procesa virzīšana: Var izmantot grupas un piekļuves iestatījumus, lai pielāgotu saturu un mācīšanās plūsmu dalībnieku atšķirīgajām vajadzībām un var izsekot dalībnieku veikumam.
 • Atgriezeniskā saite un novērtēšana: Var radīt vienkāršas un/vai kompleksas aptaujas un testus atgriezeniskās saites gūšanai un dalībnieku veikuma novērtēsanai.
 • Kopdarbs un interaktivitāte: Scenāriji un darbnīcas ļauj radīt pašvirzītu mācību materiālu. H5P tehnoloģija ļau radīt interaktīvus video, prezentācijas, atraktīvus pašpārbaudes uzdevumus, testus un citas aktivitātes.
Moodle priekšrocības un trūkumi

Kāpēc izvēlēties mācīšanās platformu Moodle?

Moodle ir apritē jau no 2002. gada, un 2021. gadā bija reģistrētas vairāk nekā 190 000 vietņu pasaulē. Platformai ir ļoti plašs funkciju klāsts, kuru var tālāk paplašināt ar kopienas radītajiem spraudņiem.

Tas ir radīts atvērtā koda programmatūrā. Atvērtā koda risinājums to padara par salīdzinoši drošu izvēli, jo nepastāv risks, ka kāds to pārpirks, apstās to attīstīt vai ieviesīs būtiskas izmaiņas.

Moodle programmatūra ir bez maksas. Tas gan nenozīmē, ka nav izmaksu, tai skaitā, ir nepieciešams serveris, kur to uzstādīt un ir jāiegulda laiks tā pārvaldīšanai un pielāgošanai, kā arī var iegādāties maksas motīvus, ar kuru palīdzību nomainīt platformas izskatu.

Būtisks apsvērums Latvijas organizācijām ir tas, ka platforma ir pilnībā latviskota. Bet ja neapmierina esošais tulkojums vai tas ir jāpielāgo citai auditorijai vai videi, ir viegli nomainīt lietotos terminus. Arī ir viegli veidot daudzvalodīgu vietni, kas ļauj nomainīt gan tā saskarni, gan saturu.

Ir pieejama aptveroša dokumentācija Moodle pārvaldītājiem un lietotājiem, kā arī darbojas ļoti aktīvs kopienas forums, kurā var smelties no citu lietotāja pieredzes, kā arī gūt atbalstu kādas specifiskas problēmas risināšanai.

Kas jāņēm vērā, izvēloties Moodle?

Moodle lielais funkciju skaits var kļūt par trūkumu, jo tas var padarīt platformu nepārskatāmu un grūtāk lietojamu. Arī ir jāmin, ka ne visi pieejamie rīki ir vienlīdz kvalitatīvi; atsevišķām funkcijām var nākties piemeklēt papildus izglītības tehnoloģijas.

Lielākās problēmas Moodle pārvaldīšanā un lietošanā izriet no tā, ka organizācija nav centusies to pielāgot savām vajadzībām. Administrācijas iestatījumos var smalki pielāgot gandrīz jebkuru Moodle darbības aspektu, tai skaitā vizuālo noformējumu un atspējot nevajadzīgās Moodle funkcijas, bet, lai to izdarītu, ir jāsaprot, kas tieši ir vajadzīgs un jārokas cauri iestatījumiem. Jāpiebilst, ka šī nav specifiska ar Moodle saistīta problēma, bet arī citiem risinājumiem būs jāiegulda darbs to pielāgošanai.

Svarīgi ir paredzēt apmācības un atbalstu Moodle lietošanā, lai pedagogi spētu pilnvērtīgi un efektīvi izmantot pieejamās iespējas.

Pirms izšķiras par labu kādai mācību platformai, ieteicams organizācijai pārdomāt, ko no tās sagaida. Bieži vien pietiks ar mazāk kompleksu risinājumu, piemēram, daudzas ikdienā nepieciešamās funkcijas var nodrošināt arī ar Microsoft Teams, Google Workspace (vai Google Classroom) vai atbilstošu atvērtā koda platformu, piemēram Nextcloud.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0