Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Stiprās puses un klupšanas akmeņi

Ar šo metodi vari noteikt, kādas ir negatīvās rīcības, pie kurām jāpiestrādā, lai veiksmīgāk liktu lietā savas stiprās puses.

< 24 cilv.

15 – 30 min.

Apraksts

Šī metode ir adaptācija no Ofmana nozīmīgo īpašību modeļa (Ofman Core Qualities). Metodes pamatā ir doma, ka pastāv cieša saite starp cilvēka stiprajām pusēm un klupšanas akmeņiem.

Divi piemēri

Pēteris ir ambiciozs, un viņam rūp, lai tiktu izpildīti izvirzītie uzdevumi – šī ir stiprā puse. Bet viņš arī ir nepacietīgs un ātri sadusmojas, ja kāds uzdoto darbu neizpilda laikā – šis ir viņa klupšanas akmens. Pēterim sev ir jāizvirza uzdevums labāk līdzsvarot savas ambīcijas un darbinieku vajadzības – šis ir viņa izaicinājums.

Maijai ir raksturīga vēlme nodrošināt, lai otrs nekļūdītos, tāpēc viņai ir svarīgi iedziļināties detaļās un pievērst uzmanību visiem iespējamajiem izaicinājumiem. Ar to saistītais klupšanas akmens ir viņas tieksme izteikties pārāk plaši un gari, kā rezultātā kolēģi kļūst nepacietīgi un beidz viņā klausīties. Maijas izaicinājums ir attīstīt spēju uzticēties citam un pilnveidot savas deleģēšanas prasmes.

Kā izmantot šo metodi sevis attīstīšanai?

Pārdomā, kādas ir tavas nozīmīgākās stiprās puses un no tā izrietošie klupšanas akmeņi. Vari arī sākt no otra gala: vispirms nosaki savus klupšanas akmeņus un tad pārdomā, kāda stiprā puse izriet no tiem.

Tālāk nosaki, kāds ir tavs izaicinājums un ar kādas ir nepieciešamās darbības, lai pārvarētu šo izaicinājumu.

Kā izmantot šo metodi atgriezeniskās saites sniegšanai?

Kad kolēģim sniedz atgriezenisko saiti, izmanto šo metodi kā vadlīniju, piemēram: “Es saprotu, ka tev patīk radīt pozitīvu atmosfēru kolektīvā, bet ja notiek…, tad tas ir aizgājis pārāk tālu… Man liekas, ka tev būtu jāpiestrādā pie…”

Saites

Video klips angļu valodā par Ofmana modeli.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0