Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Kas ir labs e-mācību kurss?

ASV Tiešsaistes Mācīšanās konsorcija (OLC) kvalitātes rādītāji ir laba vadlīnija ar kuras palīdzību plānot jaunu vai pilnveidot esošu e-mācību kursu. Tajā aprakstītās idejas nav vērstas specifiski uz Moodle vidi, bet tās ir attiecināmas uz jebkuru e-mācību risinājumu.

ASV Mācīšanās konsorcija kvalitātes ietvars

Video lekcijas saturs

  • 00:00 Ievads
  • 01:45 Kursa pārskats un informācija
  • 03:33 Izmantotās izglītības tehnoloģijas
  • 04:50 Dizains un noformējums
  • 07:03 Saturs un aktivitātes
  • 08:45 Mijiedarbība (interakcija)
  • 09:47 Novērtēšana un atgriezeniskā saite

Resursi

Rakstā Kas ir labs e-mācību kurss? ir pieejams OLC kritēriju saraksts ar ar saitēm uz papildus resursiem.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0