Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Pēc kaujas izvērtējums (After Action Review)

Šī, ASV armijā radītā metode, palīdz izprast, kā izdevās īstenot dzīvē izvirzītos mērķus un pārdomāt, kā pilnveidot savu rīcības plānu.

Apraksts

Pēc kāda nozīmīga darbošanās posma salīdzina notikušo ar iepriekš izvirzītajiem mērķiem un izdara secinājumus tālākajai darbībai.

Ja izvērtējumu veic komandā, vēlams procesu sadalīt divos posmos: vispirms katrs komandas dalībnieks individuāli atbild uz izvirzītajiem jautājumiem un tikai tad seko kopīga apspriešana.

Pēc kaujas izvērtējums

Piemērs

Kam bija domāts notikt?

“Gribēju vairāk kustēties un veselīgāk ēst, lai zaudētu 9 kg svaru trīs mēnešos.”

Kas patiesībā notika?

“Pirmo mēnesi viss ritēja pēc plāna: daudz kustējos un ieturēju diētu – jutos labi! Otrajā mēnesī zaudēju disciplīnu, un sāku atkal biežāk iet ēst kafejnīcās un ātrās ēdināšanas restorānos; palika aizvien grūtāk sevi motivēt iet regulāri skriet un sāku to darīt retāk un retāk.”

Kāpēc bija atšķirības?

“Radās stress darbā, kas radīja spriedzi ģimenes dzīvē. Rezultātā nepietika mugurkaula, lai cīnītos pretī kārdinājumam un uzturētu disciplīnu.”

Ko var iemācīties no tā (kas izdevās un ko var uzlabot)?

Vismaz no sākuma, ļoti palīdzēja, ka bija skaidrs plāns un zināju, kas un kad man jādara. Tagad saprotu, ka viens nav cīnītājs: man jāatrod “cīņas biedrs”, lai būtu kāds, kurš palīdz pārvarēt vājuma brīžus. Un jāpalielina likme, lai stiprinātu savu mugurkaulu, piemēram, noslēdzot derības ar draugu.”

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0