Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Darbošanās Moodle vidē

Video lekcijās uzzināsi par Moodle uzbūvi un kā darboties šajā platformā.

Ievads

Moodle uzbūve un būtiskākie darbības principi

Video lekcijas saturs

 •  0:00 Piemēri dažādām Moodle vietnēm
 • 1:48 Moodle vietņu kopīgie elementi
 • 03:24 Pieslēgšanās Moodle vietnei
 • 03:51 Infopanelis
 • 05:30 Lietotāja konta izveide
 • 06:09 Kategorijas
 • 06:33 Lietotāja iestatījumi
 • 07:18 Kursa uzbūve
Moodle kursa iestatījumi

Video lekcijas saturs

 • 00:00 Ievads
 • 01:20 Skolotāju un studentu skats skatījums uz kursu
 • 02:23 Kursa nosaukums, kategorija un apraksts
 • 04:53 Kursa formāts
 • 07:32 Kursa izskats un citi iestatījumi
Lietotāju pievienošana kursam

Video lekcijas saturs

 • 00:00 Ievads
 • 01:17 Manuālā reģistrācija un pašreģistrācija
 • 03:39 Viesu piekļuve
 • 04:16 Lietotāju pievienošana kursam
 • 05:44 Moodle grupas
 • 07:16 Noklusējuma Moodle lomas
Ieskats Moodle aktivitātēs un resursos

Video lekcijas saturs

 • 00:00 Ievads
 • 00:31 Rediģēšanas režīms
 • 01:06 Aktivitātes un resursi

Resursi

 • 02:52 Lapa
 • 03:49 Fails
 • 06:02 Mape
 • 07:11 Saites (URL)
 • 07:45 Grāmata
 • 08:22 Uzraksts (Teksta un multivides apgabals)

Aktivitātes

 • 09:20 Rīki, kuriem nepievērst uzmanību
 • 10:45 Atsauksme
 • 12:46 Izvēle
 • 13:34 Tests
 • 15:50 Uzdevums
 • 16:34 Vārdnīca
 • 17:15 H5P
 • 18:38 Kompleksas aktivitātes
Moodle kursa noformēšana

Video lekcijas saturs

 • 00:00 Ievads
 • 00:11 Bloki
 • 04:54 Sadaļas un elementi
 • 07:27 Liela satura apjoma organizēšana 
Ieteikumi darbam Moodle vidē

Video lekcijas saturs

00:00 Ievads

00:32 Teksta redaktors

Kursa darbību izvēlne

07:50 Dublējumi un satura importēšana

09:09 Attīrīšana

09:49 Atkritne

10:09 Atskaites

Citi ieteikumi

10:41 Pārvietošanās Moodle vidē 

11:17 Daudzvalodu saturs

13:04 Lomu pārslēgšana

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0