Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Moderēšana & informācijas strukturēšana

Domāšanas cepures

Domāšanas cepures

Metode pievērš uzmanību problēmas risināšanu veicinošām attieksmēm un lomām, kā arī nodrošina, ka diskusijas dalībnieki nekonkurē savā starpā bet domā līdzīgā virzienā.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Moderēšana & informācijas strukturēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Domu kartes piemērs

Domu karte

Ar šo metodi var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas uz papīra.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana, Moderēšana & informācijas strukturēšana

Kartīšu tehnika

Kartīšu tehnika

Šī ir daudzpusīgi izmantojama metode, kuru var pielietot jebkurā situācijā, kad grib iegūt un apkopot dalībnieku viedokļus, vēlmes, idejas vai priekšlikumus.

Moderēšana & informācijas strukturēšana

World Cafe

Pasaules kafejnīca (World Cafe™)

Šī grupu darbu metode ļauj radīt brīvu gaisotni (līdzīgi kafejnīcai), kurā cilvēki jūtas komfortabli un atvērti komunicē viens ar otru. Būtiskākā atšķirība ar citām metodēm ir tā, ka diskusija notiek vairākās kārtās mainīgās grupās.

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa, Moderēšana & informācijas strukturēšana

GROW modelis

Redzējumā balstīta plānošana (GROW)

Metode palīdz izstrādāt noturīgu un iedvesmojošu attīstības plānu.

Moderēšana & informācijas strukturēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Spēku samēra analīze

Spēku samēra analīze

Metode ir labs atbalsta instruments attīstības plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, pievēršot uzmanību cēloņiem un sekām.

Moderēšana & informācijas strukturēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

SVID paraugs

SVID analīze (SWOT analysis)

SVID analīze ir populāra situācijas analīzes metode, kurā apskata analizējamās lietas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus.

Moderēšana & informācijas strukturēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Viedokļi

Metodes mērķis ir paskatīties uz kādu problēmu no dažādiem viedokļiem.

Moderēšana & informācijas strukturēšana, Problēmu risināšana & attīstības plānošana