Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Kornelas (Cornell) piezīmju rakstīšanas tehnika

Daudzas augstskolas, tai skaitā Kornelas universitāte, rekomendē šo metodi lekciju pierakstu veikšanai.

Piezīmju lapa vai piezīmju grāmata

Apraksts

Kā rakstīt piezīmes ar Kornelas pieeju?

A4 lapu sadala četros laukos:

  • Augšējā rindā ieraksti datumu un nosaukumu konspektējamajam materiālam (lekcija, raksts, video, intervējamā vārds…)
  • Piezīmju laukā raksti savas piezīmes.
  • Pēc piezīmju rakstīšanas nekavējoties tās pārskati un kreisajā joslā ieraksti galvenās domas, jautājumus vai atziņas.
  • Lapas apakšējā rindā uzraksti kopsavilkumu par to, kas ir atrodams šajā piezīmju lapā.

Mācīšanās nolūkos galveno uzmanību pievērs secinājumu ailei un kopsavilkumam.

Video instrukcija Kornelas piezīmju rakstīšanai (angļu valodā):

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0