Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Par mentoringu (Pārdomāt)

Kas ir mentors?

Šīs programmas ietvaros, mentors ir pilngadīga persona, vecāka par 26 gadiem, kura PĀRDOMĀT projekta ietvaros ir apguvusi mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālā plāna īstenošanā, lai uzlabotu jaunieša iekļaušanos sabiedrībā, izglītībā un/ vai nodarbinātībā.

Attīstības un sponsorēšanas mentorings

Eksperti, apkopojot dažādu valstu pieredzi, kurās attīstījies mentorings, norāda, ka pastāv divas atšķirīgas izpratnes par mentoringu – tās apzīmē kā ‘sponsorēšanas’ un ‘attīstīšanas’ mentoringu.

Uzdevums

Tā kā ticam, ka jaunas zināšanas vislabāk var apgūt darot, aicinām izvērtēt, kuras rīcības/principi, Tavuprāt, drīzāk atbilst sponsorēšanas un kuras attīstības mentoringam!

Ievelc vārdus attiecīgajā laukā.

Mentorings un trenēšana

Saskaņā ar ekspertu ieteikumiem, izšķir divas līdzīgas pieejas – mentoringu un trenēšanu.

Šīs programmas mērķu sasniegšanai piemērotāks ir mentoringa process.

Tas individuālos gadījumos neizslēdz koncentrēšanos uz vienu konkrētu jomu (piemēram, finanšu joma, (t.sk., budžeta plānošana nedēļai, mēnesim), ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība (higiēna, komunikācija u.c), kuru mentors kā treneris vienojas ar jaunieti attīstīt.

Uzdevums

Tālāk ir redzams saraksts ar mentoringam un trenēšanai raksturīgām iezīmēm. Atzīmē sarakstā iezīmes, kuras ir drīzāk raksturīgas trenēšanai (koučingam).

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0