Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Ideju lapa

Rakstveida metode, ar kuras palīdzību ģenerēt lielu ideju skaitu īsā laikā.

< 24 cilv.

20-30 min.

A4 papīrs, rakstāmie

Apraksts

Jautājumu aplis ir smadzeņu vētras paveids. Mērķis ir, iesaistot visus klātesošos cilvēkus, ģenerēt pēc iespējas vairāk ideju. Vēlams dalībniekus iepazīstināt ar smadzeņu vētras principiem, piemēram:

 • Mūsu mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk ideju, lai būtu plašāka izvēle atlasot labāko risinājumu.
 • Mēs neņemam vērā ārējus šķēršļus (naudas vai zināšanu trūkumu, iedzīvotāju apātiju u.tml), lai nenoslāpētu mūsu iztēli un radošumu.
 • Mēs nekomentējam izteiktās idejas un nekādā gadījumā tās nekritizējam, jo tas bremzēs brīvu ideju plūsmu.
 • Smadzeņu vētra ir komandas veikums, tāpēc idejām nav autortiesību. Ir pat vēlams, ka tās papildinām, mainām un attīstām, lai tās taptu par tramplīnu jaunu ideju ģenerēšanai.
 • Meklējam jaunas un netradicionālas idejas, jo nav jēgas atkārtot to, ko jau darām vai zinām.
 • Meklējam konkrētus risinājumus; vispārīgu apņemšanās vietā (“uzlabot komunikāciju”) piemeklējam konkrētas rīcības, kā tās ieviest dzīvē (“vienoties par savstarpējās komunikācijas principiem”.
 1. Definē uzdevumu, kuram meklē idejas, piemēram, «Kā panākt…», «Ko varam darīt, lai…», «Kā izvairīties no…»
 2. Dalībniekus sadala 6 cilvēku grupās.
 3. Katram dalībniekam ir minūte laika uzrakstīt vienu ideju uz A4 lapas. Rezultāts būs labāks, ja treneris aicinās dalībniekus nerakstīt pirmo
  lietu, kas nāk prātā, bet izmantot laiku un vispirms apdomāties.
 4. Pēc minūtes treneris dod signālu, un grupas locekļi savas lapas padod kaimiņam.
 5. Dalībnieki izlasa kaimiņa ideju, apdomājas, un pieraksta vienu jaunu ideju.
 6. Pēc minūtes lapas atkal tiek padodas tālāk…
 7. Šādi var iziet pat vairākus apļus, kamēr ideju plūsma apsīkst. Lai mazinātu spiedienu, trenerim būtu jāuzsver, ka nav tik būtiski, ja kādā brīdī
  nenāk nekas prātā, ko rakstīt. Lai turpina piedalīties procesā un lai cenšas izmantot kolēģu rakstīto kā “tramplīnu”»” jaunām idejām.
 8. Pēc ideju ģenerēšanas posma katrs dalībnieks atlasa no savas lapas 3-5 labākās/interesantākās idejas un ar tām iepazīstina visu grupu.
 9. Visbeidzot treneris aicina dalībniekus izteikt idejas, kuras viņiem likās interesantas, bet netika nosauktas.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0