Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Mentorings

Mentorings
Rokas

Kas ir mentorings?

Mentorings ir nevērtējošas attiecības starp divām personām, kurās viens cilvēks brīvprātīgi velta laiku otram cilvēkam, lai viņu atbalstītu un iedrošinātu. Tās parasti tiek attīstītas laikā, kad pieredzes pārņēmējs atrodas kādā dzīves pārejas posmā, un tiek uzturētas nozīmīgu un ilgstošu laika posmu.
Klucīši

Mentora kompetences

Kompetenču saraksts tika veidots Eiropas Kopienas Leonardo da Vinči projeka ‘Maitre’ Mentoring: trAIning maTerials and REsources) ietvaros, kurā salīdzināja mentoru apmācību programmas dažādās Eiropas valstīs.

Mentoru mācību kurss (Pārdomāt)

PĀRDOMĀT Mentoru mācību kurss tika izstrādātu un izmēģināta 2020. – 2021. gadā Zemgales Plānošanas reģiona īstenotā projekta “PĀRDOMĀT / Rethink” ietvaros (Nr. CB 802, Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam).

Par mentoringu (Pārdomāt)

Mentoringa definīcija un iesakts mentoringa paveidos.

Mērķa grupa (Pārdomāt)

Pirms iedziļināties mentoringa specifikā vēlamies sniegt ieskatu tajā, kas ir projekta PĀRDOMĀT mērķa grupa un iedrošināt veiksmīgai saskarsmei.

Mentoringa lomas (Pārdomāt)

Mentora jāspēj būt konsultantam (padomdevējs, draugs, līderis), atbalstītājam (iedrošinātājs, brokeris, sponsors, starpnieks), advokātam (aizstāvis) un skolotājam (treneris).

Mentoringa process (Pārdomāt)

Mentoringa procesā var izšķirt piecus posmus. Uzzini, kā tie tiek realizēti PĀRDOMĀT projektā.

Individuālā atbalsta plānošana (Pārdomāt)

Šajā dokumentā ir apkopoti rīki un resursi ar kuru palīdzību plānot individuālo atbalstu mērķa grupai.

Mērķa grupai pieejamie atbalsta pasākumi (Pārdomāt)

Saraksts ar dažādām atbalsta iespējām Latvijā.

Termini (Pārdomāt)

Definīcijas projektā lietotājiem terminiem

Resursi un materiāli (Pārdomāt)

Saites, dokumenti un video