Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Partneru intervija

Partneru intervija ir laba metode sākuma situācijas sastinguma pārvarēšanai grupās, kurās dalībnieki cits citam ir sveši.

< 24 cilv.

20 – 30 min.

Apraksts

Dalībnieki tiek sadalīti pāros, vēlams, lai sanāktu kopā cilvēki, kas viens otru vēl nepazīst. Ja grupā ir nepāra dalībnieku skaits, vadītājs var piedalīties uzdevumā vai arī izveidot vienu grupu ar trim cilvēkiem.

Katrs dalībnieks sāk intervēt savu partneri. Intervijas gaitu vadītājs var atvieglot, vadlīniju veidā piedāvājot tēmas vai jautājumus.

Pēc piecām minūtēm lomas mainās, un otrs cilvēks sāk intervēt savu partneri. Pēc intervijas katrs dalībnieks atstāsta grupai, ko ir uzzinājis par savu partneri.

Piezīmes

Izvirzot intervijām jautājumus par interesēm un vēlmēm attiecībā uz mācībām, vadītājs gūst labu ieskatu dalībnieku motivācijā.

Nav būtiski, ja dalībnieki novirzās no piedāvātajiem jautājumiem. Uzdevuma primārais mērķis ir dalībnieku savstarpējā iepazīšanās, nevis informācijas iegūšana.

Variācija

Ja ir lielāks dalībnieku skaits, pēc interviju veikšanas var katru komandu salikt kopā ar citu komandu un aicināt dalībniekus četru cilvēku grupiņā atstāstīt, ko uzzinājuši par saviem partneriem. Pēc tam katra grupa sniedz lielajai grupai īsu kopsavilkumu.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0