Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Informācijas sniegšana

Komunikācija būs veiksmīga, ja sniegtais saturs sasniedz informācijas saņēmējus bez lielām informācijas noplūdēm. Lai to sekmētu, noder sekojoši ieteikumi informācijas sniedzējam un informācijas uztvērējiem:

Informācijas sniedzējs

Skaidri un saprotami – apzinies komunikācijas nolūku, lieto klausītājiem saprotamu valodu, izmanto vienkāršus un saprotamus piemērus, izvairies no svešvārdiem un pārprotamiem jēdzieniem; pieturies pie faktiem; vizualizē informāciju, lietojot uzskates materiālus vai bildes.

Pārskatāma struktūrā – ievadā sniedz pārskatu, ir loģiska vielas uzbūve, norādi uz saistībām un kopsakarībām, akcentē būtiskāko, atkārto, apkopo; var izmantot “apgrieztās piramīdas” pieeju.

Apgrieztā piramīda

Uzturi neverbālu kontaktu ar klausītājiem – ir acu kontakts, ņem vērā klausītāju neverbālos ziņojumus, piemēram, žāvāšanos vai apmulsumu.

Mudini uz jautājumiem – centies gūt atgriezenisko saiti, noskaidrot, kas nav skaidrs vai ir pārprasts, ar jautājumiem veicināt interesi.

Informācijas saņēmējs

Aktīvi klausīties – attiecini teikto uz sevi, sasaisti to ar savu pieredzi, mēģini ieklausīties un saprast. Meklē teiktajā interesantus aspektus.

Uzklausi teikto līdz galam, nesāc formulēt savas domas vai atbildes pirms runātājs pabeidzis savu izklāstu.

Neskaidrību gadījumā izvairies no savu interpretāciju veikšanas, bet uzdod precizējošus jautājumus.

Pārfrāzē dzirdēto. Savos vārdus atkārto būtiskāko informāciju; uzņemies līdzatbildību par precīzu informācijas nodošanu.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0