Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Kas jauns?

Atjaunota vietne Metodes.lv

(2024. gada janvārī)

  • Pārstrādāts vizuālais dizains;
  • uzlabota vietnes pieejamība;
  • pārskatītas un aktualizētas ārējās saites;
  • atjaunoti vizuālie attēli un shēmas;
  • papildināts raksts “Par Metodes.lv”;
  • pilnveidota satura struktūra, tai skaitā, ir apvienoti raksti no sadaļām Mentorings un “PĀRDOMĀT – Mentoringa mācību kurss”, kā arī ir apvienoti metožu apraksti “Atraisīšana & atslodze” un “Iepazīšanās & ledus laušana”;
  • citi labojumi uzlabojumi.

Pēdējie papildinājumi un jaunākie raksti

Latviešu valodā

Angļu valodā

Selecting and Implementing Education Technologies (Education Technologies)