Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Mācīties no citiem cilvēkiem

Izzinot kolēģu viedokli vai vērojot viņus darbībā, iegūsi nozīmīgu informāciju un idejas, kā pilnveidot savu darbību. Jautā kolēģiem, ja:

 • gribi gūt padomu;
 • ir nepieciešams atbalsts;
 • meklē idejas;
 • gribi uzzināt citu pieredzi;
 • vēlies salīdzināt savu rīcību ar citu pieeju;
 • ir nepieciešams gūt atgriezenisko saiti.

Pieredzes apmaiņa

Pieredzes apmaiņa veicina katra darbinieka un visa kolektīva izaugsmi. Tas ir divvirzienu process, kurā iesaistītās puses dalās ar zināšanām, idejām un viedokļiem.

Pieredzes apmaiņa

Kā veicināt pieredzes apmaiņu?

Tā var būt daļa no organizētiem pasākumiem, piemēram, kādas sanāksmes vai mācību kursa ietvaros dalībniekiem tiek dota iespēja dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. Tomēr visbiežāk tā notiek neformālā veidā – pie pusdienu galda, pie kafijas krūzes pārtraukumā vai kāda saliedēšanas pasākuma laikā.

Pastāv dažādas metodes ar kuru palīdzību nodrošināt pieredzes apmaiņas mērķtiecību, piemēram, situācijas analīze (case study) ļauj iedziļināties kādā reālā problēmsituācijā un izvērtēt iesaistīto pušu rīcības iespējas.

Daži ieteikumi

 • Jautā! Pārdomā, kuriem jautājumiem meklē idejas un aktīvi centies izzināt kolēģu pieredzi.
 • Ieklausies! Kad kolēģi stāsta par savu pieredzi, klausies aktīvi: nevērtē dzirdēto, pārjautā neskaidrus punktus un uzdodi precizējušus jautājumus.
 • Dalies! Pārdomā, kuros jautājumos tev ir nozīmīgas zināšanas un pieredze, kas varētu būt noderīga kolēģiem.

Atgriezeniskā saite

Atgriezeniskā saite palīdz mums labāk izprast sevi un savu rīcību. Balstoties uz šo informāciju, varam izlemt, vai un ko mainīt sevī un savā darbā.

Cilvēka dabiskā reakcija ir baidīties no kritikas un noliegt to, jo izjūt to kā apdraudējumu. Jo biežāk saņemam atgriezenisko saiti, jo vieglāk paliek ieklausīties teiktajā un atrast tajā noderīgu informāciju savai izaugsmei.

Daži ieteikumi

1. Pārdomā, ko gribi uzzināt un uzdod konkrētus jautājumus, piemēram:

 • Kas ir divas lietas, ko, tavuprāt, man būtu jāpilnveido savā darbā?
 • Kā varu celt savu darba efektivitāti?
 • Kā es vārēju ātrāk un efektīvāk izpildīt šo uzdevumu?
 • Ja manu darbu veiktu ideāls darbinieks, ko viņš darītu citādāk?
 • Kā tu vērtē manu ieguldījumu projektā? Ko vēl varu darīt, lai jūs atbalstītu mērķu sasniegšanā?

2. Saņemot atgriezenisko saiti, ieklausies otra teiktajā; nesāc taisnoties vai skaidroties.

Atceries, ka cilvēks dalās ar savu skatījumu uz notikušo. Arī ja nepiekrīti teiktajam (pat ja tiek minēta kļūdaina informācija) “uzkod sev uz mēles” un uzklausi viņu līdz galam. Ja pārtrauksi runātāju un sāksi oponēt viņa teiktajam, tu beigsi aktīvi klausīties un atņems sev iespēju izprast otra viedokli.

Uzdod precizējošus jautājumus, piemēram, “Gribu pārliecināties, vai pareizi sapratu tevis teikto: vai tu saki, ka man…”, “Vai vari minēt kādu konkrētu piemēru, kad šādi rīkojos?”

3. Izvērtē saņemto atgriezenisko saiti.

Nesteidzīgi izvērtē saņemto informāciju. Ja nepiekrīti teiktajam, pārdomā, kāpēc otrai pusei radās aplams priekšstats. Meklē dzirdētajā sev noderīgu informāciju.

Apsver iespēju, iegūt citu kolēģu viedokli, lai izzinātu viņu skatījumu.

Pārdomā, vai, balstoties uz saņemto informāciju, gribi kaut ko mainīt sevā rīcībā vai darbā.

Strukturēta intervija

Pirms tikšanās ar kolēģi sagatavojies un pēc tikšanās izvērtē iegūto informāciju. Šim nolūkam vari pielāgot aktīvās lasīšanas stratēģiju:

Apsver, kuros jautājumos kolēģa pieredze ir īpaši liela un noderīga. Ko tu zini par viņa darbu? Kas ir tavi pieņēmumi par to?

Izvirzi jautājumus, uz kuriem gribi saņemt kolēģa atbildes vai viedokli.

Pēc tikšanās atskaties uz interviju un pieraksti ko uzzināji un kas ir tavi secinājumi.

Izvirzi apņemšanās / sagatavo rīcības plānu, kā likt lietā iegūto informāciju.

Piemērs intervijas jautājumiem

 • Cik ilgi tu jau strādā šajā darbā?
 • Kam, tavuprāt, ir jāpievērš galveno uzmanību, plānojot darba grafiku?
 • Lūdzu mini kādus piemērus, kā esi veiksmīgi ticis galā ar grūtiem klientiem.
 • Ko tu dari, lai ieviestu Rimi vērtības savā veikalā?
 • Kas ir mājaslapas, grāmatas vai kursi, kas tev ir palīdzējuši savā darbā?
 • Kas man ir jāņem vērā, lai veiksmīgi iekļautos kolektīvā?
 • Kas, tavuprāt, ir piecas galvenās īpašības, ko vadība sagaida no darbiniekiem?
 • Kas ir visbiežāk sastopamie klupšanas akmeņi jaunajiem darbiniekiem?

Ēnošana

Ēnošanas būtība ir pavadīt laiku kopā ar pieredzējušu darbinieku un vērot viņu darbībā. Šī ir īpaši piemērota metode, ja esi jauns darbinieks un gribi gūt labāku priekšstatu par darba vidi, kā arī tā noder situācijās, kad gribi labāk iepazīt citu profesiju vai citas nodaļas darba lauku.

Norise

 1. Pārrunā savu interesi par kolēģa ēnošanu ar savu vadītāju/personāldaļu.
 2. Kopā pārdomājiet, kuru kolēģi ēnot, kādi ir galvenie jautājumi, kuriem gribi pievērst uzmanību un kāds ir vēlamais ēnošanas ilgums – pavadīt kopā veselu dienu vai būt klāt tikai noteiktās situācijās, piemēram, lai vērotu viņa rīcību sanāksmēs.
 3. Iegūsti kolēģa piekrišanu un iepazīstini viņu ar savām vēlmēm/interesēm.
 4. Pirms ēnošanas abām pusēm jāsagatavo:
  • Darbiniekam, kurš tiks ēnots, jāpārdomā, kurš ir piemērotākais laiks, lai sniegtu priekšstatu par savu darbību, jāinformē citus kolēģus par šo aktivitāti u.c.
  • Darbiniekam, kurš ēnos kolēģi, jāpārdomā, kādi ir interesējošie jautājumi un ko tieši grib novērot kolēģa darbībā. Vēlams iepazīties ar pieejamo informāciju par kolēģa darbavietu.
 5. Ēnošanas laikā esi zinātkārs, uzdod jautājumus un raksti piezīmes!

Mācīšanās grupās

Mācīšanās kopā ar citiem palīdz uzturēt motivāciju un ļauj gūt kolēģu atbalstu mācīšanās procesā.

Grupas ideālais lielums ir trīs līdz pieci cilvēki; tas nodrošina iespēju katram līdzdarboties un aktīvi komunicēt savā starpā.

Veidojot mācīšanās grupu, jāvienojas, ko katrs dalībnieks grib no tās gūt. Dažas idejas:

 • tā var būt vieta, kur pārrunāt priekšmetu vai apspriest gūto pieredzi;
 • var izzināt kolēģu zināšanas vai viedokļus kādā jautājumā;
 • radīt vidi, kurā izmēģināt dažādas rīcības un gūt kolēģu atgriezenisko saiti;
 • ja tēma ir kompleksa, var izvirzīt apakštēmas, un katrs grupas dalībnieks iedziļinās kādā noteiktā tēmas aspektā.

Var būt lietderīgi izmantot virtuālus sadarbības rīkus, piemēram, radīt kopīgu dokumentu Google Docs, kurā katrs grupas dalībnieks pienes informāciju vai idejas.

Ja meklē kolēģu atbalstu mācīšanās procesā, ir lietderīgi viņus iepazīstināt ar saviem mācīšanās mērķiem (var izmantot mērķu piramīdu vai citas aprakstītas mērķu izvirzīšanas metodes). Var uzdot kolēģiem konkrētus uzdevumus, piemēram, vērot un regulāri sniegt atgriezenisko saiti ar saviem novērojumiem.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0