Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Nepabeigtie teikumi

Metode palīdz izzināt visu dalībnieku viedokli vai idejas par kādu tēmu.

< 24 cilv.

15 – 20 min.

A1 papīra loksnes, flomāsteri

Apraksts

Pasniedzējs uz lielām papīra loksnēm uzraksta nepabeigtus teikumus un izvieto tās telpā. Dalībnieki apstaigā loksnes un pieraksta savu viedokli, kā arī komentē un papildina citu rakstīto. Uzdevuma laikā nedrīkst sarunāties. Izteikto viedokļu apspriešana var sekot pēc uzdevuma pabeigšanas.

Piemērs nepabeigtiem teikumiem

  • Līdz nākamajai sanāksmei apņemos…
  • Klientus patīkami pārsteigtu, ja…
  • Mūsu kolektīvā vajadzētu pilnveidot…
  • Labs līdzeklis dusmu savaldīšanai ir…
  • Nekad…
  • Saviem kolēģiem vēlos pateikt…
  • Neesmu pārliecināts, vai šodien izvirzītie mērķi…
  • Jūs par mani nezinājāt, ka…

Piezīmes

Iepretī mutiskai apspriedei, šī metode nodrošina visu dalībnieku viedokļu izzināšanu. Pie tam cilvēkiem ir laiks apdomāt savu atbildi, kas nāk par labu rezultātu kvalitātei.

Lai nepazustu sniegtās idejas un lai dalībnieku justu, ka viņu veikums tiek novērtēts, ir svarīgi atbildes apkopot.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0