Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Ideju fails

Ar šo metodi iesaista lielāku cilvēku skaitu (piemēram, vadības komandu) attīstības un problēmu risināšanas procesā.

< 12 cilv.

Apraksts

Tiek sagatavots dokuments ar nosaukumu “Ideju fails” (elektroniskā vai papīra formātā), kuru katra procesā iesaistītā persona saņem reizi mēnesī. Ja rodas nepieciešamība, var izveidot jaunus failus specifisku problēmu risināšanai. Fails sastāv no četrām sadaļām:

  1. Citu idejas: Šeit var ierakstīt idejas, kuras tiek īstenotas citviet un kuru ieviešanu pašu organizācijā varētu būt lietderīga.
  2. Ko man būtu jāturpina darīt?
  3. Komentāri: Šeit var komentēt citu izvirzītās idejas, bet tikai ar “balto”, “dzelteno” vai “zaļo” domāšanas cepuri (skati “Domāšanas cepures”). Melno cepuri drīkst tikai izmantot, ja vienlaikus var piedāvāt alternatīvu risinājumu.
  4. Nozīmīgi virzieni: šeit ieraksta uzdevumus, jomas vai iespējas, kurām būtu jāpievērš uzmanība / kurām būtu jāatrod radošu risinājumu.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0