Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Jautājumi un atbildes par Metodes.lv

Kas ir Metodes.lv autors Toms Urdze?

Dzimu un uzaugu Vācijā. Pēc Minsteres Latviešu ģimnāzijas beigšanās studēju pieaugušo izglītību Oldenburgas universitātē un iesaistījos dažādos sociāla rakstura projektos Latvijā. 1995. gadā pārcēlos uz dzīvi Latvijā.

Kopš tā laika darbojos pieaugušo izglītības laukā: 90os gados strādājot Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā, kurai trīs gadus biju valdes priekšsēdētājs, vadot seminārus par mācīšanas, plānošanas, pārmaiņu sekmēšanas un komandas veidošanas jautājumiem, kā arī īstenojot starptautiskus izglītības projektus.

Esmu radījis vairākas mācību programmas un publikācijas par mācīšanas un mācīšanos tēmām.

No 2019. līdz 2023. gadam strādāju Ventspils Augstskolā, kur atbalstīju izglītības tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā.

Jau daudzus gadus esmu Eiropas Komisijas eksperts vērtētājs izglītības projektiem dažādās ES programmās.

Kāpēc tika izveidota vietne Metodes.lv?

Metodes.lv ir vietne, kurā plašākam cilvēku lokam padarīt pieejamus dažādu projektu rezultātus, kuru radīšanā esmu bijis iesaistīts. Lielākā daļa Metodes.lv aprakstītās metodes un domas ir cieši saistītas ar manu pieredzi, nu jau vairāk nekā 25 gadus, vadot seminārus un treniņus dažādām auditorijām.

Par to, ka šai vietnei ir nozīmīga vieta starp pedagogiem, studentiem un vadītājiem, liecina, ka tās populārākie ieraksti ir skatīti vairāk nekā 60.000 reižu.

Kur ir cēlušies publicētie raksti un metožu apraksti?

Metodes.lv kodolu veido 1999. gadā izdotā grāmata “Būt. Zināt. Prast. – Metodes veiksmīgam darbam ar auditoriju”, ko izdeva Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība – LPIA. Tā kļuva par populāru resursu tā laika Latvijas pieaugušo izglītības darbiniekiem, bet 2001. gadā grāmata tikai izdota arī Igaunijā. Ap to pašu laiku tapa pirmā mājaslapa, kurā bija publicēts grāmatas saturs.

2003. gadā vadīju LPIA projektu, kura ietvaros tapa 160 stundu mācību programma “KomPas – kompetences pieaugušo izglītības pasniedzējiem un rokasgrāmata, kurā bija publicētas sākotnējās versijas Metodes.lv atrodamajiem rakstiem par komunikāciju, grupas dinamiku un mācīšanu.

2012. gadā radīju jaunu rokasgrāmatu – šoreiz Serbijas pieaugušo izglītības pasniedzējiem projekta “Second Chance – Systemic Development of Elementary Practice Based Adult Education in Serbia” ietvaros. Izmantoju šo iespēju, lai aktualizētu gan teorētiskos rakstus, gan metožu sadaļu. 2015. gadā šīs grāmatas saturs tika iztulkots un izdots arī Ukrainā.

2015. un 2016. gadā biju iesaistīts divos projektos Rimi. Pirmā projekta ietvaros tapa grāmatiņa “Palīgs Rimi vērtību ieviešanā”, kurā publicētas aktivitātes, metodes un instrumenti ar kuru palīdzību veicināt Rimi vērtību ieviešanu uzņēmumā. Otra projekta ietvaros tapa “mācīšanās ceļvedis”, kurā tika apkopotas metodes un resursi mācīšanās procesa plānošanai, ieviešanai un izvērtēšanai. Šos materiālus esmu integrējis sadaļā “Kā mācīt?” un citos Metodes.lv ierakstos.

No 2020. līdz 2021. tapa mentoru mācību kurss “PĀRDOMĀT”, kas tika izstrādāts un izmēģināts Zemgales Plānošanas reģiona īstenotajā projektā “PĀRDOMĀT / Rethink”.

Nesenākā sadaļa ir “Izglītības tehnoloģijas”, kas atspoguļo manu pieredzi Ventspils Augstskolā, kur no 2019. līdz 2023. gadam atbalstīju jauno tehnoloģiju ieviešanas procesus.

Vai Metodes.lv atrodamā informācija ir vēl aktuāla?

Lielākā daļa Metodes.lv ievietotie metožu apraksti un raksti nav zaudējuši savu aktualitāti, bet daži ieraksti var šķist novecojuši. Iespēju robežās cenšos pārskatīt to saturu, piemēram, lai pārbaudītu rakstos ievietotās saites, bet pašu saturu lielos vilcienos atstāju nemainīgu. Aicinu pašiem izvērtēt, vai un kā šīs idejas un domas sasaucas ar jūsu interesēm un vajadzībām!

Kā atšķiras saturs angļu valodā no satura latviešu valodā?

Metodes.lv primārais mērķis ir sniegt informāciju latviešu valodā, jo angļu valodā jau tā ir pieejams milzīgs skaits resursu par šeit apskatītām tēmām. Angliskās vietnes kodolu veido materiāli, kas tika izdots / pārtulkots angļu valodā augstāk minēto projektu ietvaros, bet vairums jaunāko ierakstu ir pieejami tikai latviešu valodā.

Lai gūtu pārskatu par pieejamo saturu, varat atvērt Vietnes karti (Site Map).

Vai Metodes.lv būs pieejams jauns saturs?

Turpināšu papildināt Metodes.lv ar tēmām, kuras man šķiet nozīmīgas cilvēku vadīšanai un izaugsmei, līdzīgi, kā to darīju rakstā Nevardarbīgā komunikācija. Uzsvars būs uz manu paša pieredzi un pārdomām, jo nav jēgas radīt vēl vienu informācijas avotu, kas tikai pārpublicē citviet atrodamus resursus. Piemēram, ir ieceri apkopot savas atziņas par komandu attīstīšanu, kas radušās ilgus gadus vadot komandas veidošanas treniņus Saliedet.lv paspārnē. Cita aktuāla tēma ir mani meklējumi, kā praksē likt lietā neirozinātnēs gūtās atziņas par to, kas veicina un kas kavē cilvēku mācīšanos un izaugsmi. Un, visbeidzot, centīšos pievērsties mākslīgā intelekta iespējām mācību un mācīšanās procesā.

Kā varu atbalstīt Metodes.lv?

  • Sūtiet savas atsauksmes un ieteikumus!
  • Ja ir idejas par vietnes tālāko attīstību vai saskatiet sadarbības iespējas, labprāt uzklausīšu jūsu domas!
  • Apsveriet iespēju likt lietā manu pieredzi savu mērķu sekmēšanai, piemēram, rīkojot kādu semināru par Metodes.lv izvirzītajām tēmām, vai sadarbojoties ar mani jaunu izglītības projektu izstrādē un īstenošanā!