Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Mērķu piramīda

Gatavošanos pārmaiņām var salīdzināt ar ceļojumu – pirmais solis ir noteikt, kur grib nokļūt.

Apraksts

Kā veidot mērķu piramīdu?

Mērķu piramīda

Uzzīmē piramīdu un sadali to trīs daļās.

Piramīdas augšgalā ieraksti, ko gribi sekmēt, piemēram:

  • tirgot internetā sievas gatavotos zīda apgleznojumus;
  • mainīt savu un savas ģimenes ēšanas paradumus, pāriet uz veselīgu, videi draudzīgu uzturu;
  • samazināt laiku, ko pavadi dažādu dokumentu rakstīšanai datorā.

Piramīdas vidusdaļā ieraksti starpmērķus – soļus, kas jāsper, lai pietuvotos gala mērķim.

Piramīdas apakšdaļā ieraksti īstermiņa mērķus – uzdevumus, kas jāizpilda, lai īstenotu starpmērķus.

Variācija: vari ar mērķu piramīdas palīdzību noteikt, kad kas jādara, lai sekmētu savu mērķi.

1. piemērs: Noteikt mērķus

Mērķu piramīdas piemērs mērķu noteikšanai

2. piemērs: Plānot darbības

Mērķu piramīdas piemērs darbību plānošanai

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0