Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Problēmu risināšanas aplis

Metode ļauj iegūt kolēģu idejas un ieteikumus cilvēkiem aktuālām problēmām.

< 16 cilv.

20 min.

A4 papīrs un rakstāmie

Apraksts

Sagatavošanās

Saliek krēslus iekšējā un ārējā aplī, tā lai tie būtu novietoti viens pret otru. Ja telpas izmērs neļauj, dalībnieki var stāvēt kājās.

Norise

 1. Iekšējā aplī sēž «klienti», ārējā aplī «konsultanti».
 2. «Klienti» apdomā problēmu vai jautājumu, ar ko saskaras attiecībā uz kāda risinājuma ieviešanu dzīvē.
 3. Minūtes laikā viņi «konsultantam» izklāsta savu jautājumu.
 4. «Konsultantam» ir dotas divas minūtes, lai uzdotu precizējošus jautājumus un lai dalītos ar savām idejām un ieteikumiem; «klienti» pieraksta gūtās atziņas.
 5. Pēc trenera signāla «klienti» pārvietojas pa vienu vietu pulksteņrādītāja virzienā uz nākamo krēslu pie nākamā «konsultanta», atkārto savu jautājumu un uzklausa viņa idejas un ieteikumus.
 6. Šo soli atkārto vēl vienu reizi (katram solim kopējais laiks – 3 min.).
 7. Dalībnieki mainās lomām – «konsultanti» pārtop par «klientiem» un «klienti» par «konsultantiem».
 8. Atkārtojas iepriekšējais process, tā lai arī jaunie «klienti» iegūst trīs dažādus viedokļus savai problēmai.

Izvērtēšanas jautājumi

 • Vai ieguvāt noderīgas idejas savai problēmai?
 • Kādas «konsultantu» rīcības vai jautājumi palīdzēja vai kavēja atbilžu meklēšanu?
 • Kā varam ikdienā veiksmīgāk meklēt/sniegt atbalstu viens otram?
 • Vai ir viegli būt «konsultantu»?

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0