Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Ceļvedis Moodle lietošanai

Piezīmes

Šis pašmācību kurss palīdzēs iepazīt un apgūt e-mācību vides Moodle plašās iespējas.

Ja jums nav pieredzes darbā ar Moodle, iesaku apskatīt kursa tēmas secīgi. Ja ir priekšzināšanas, tēmu secībai nav nozīmes.

Sākotnējais kursa saturs tika izstrādāts Ventspils augstskolas projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” ietvaros.

Pēc kursa apgūšanas mācēsit

 • veidot un pārvaldīt Moodle kursus;
 • pievienot un pārvaldīt kursa dalībniekus;
 • pievienot un pārvaldīt saturu un aktivitātes kursā;
 • pielāgot Moodle iestatījumus savām vajadzībām;
 • pārnest esošu mācību saturu un radīt jaunu saturu Moodle vidē;
 • radīt testus, gūt atgriezenisko saiti un novērtēt dalībniekus Moodle vidē pieejamiem rīkiem;
 • novērtēt sava Moodle kursa kvalitāti un uzlabot to.

Ņemiet vērā,

ka kursā ir dažas nepilnības, piemēram, atsevišķās video lekcijās tiek norādīts uz citām lekcijām, kuras nav izveidotas vai kuru saturs tiek apskatīts citās sadaļās.

Skolas izmanto atšķirīgus Moodle laidumus, kas ietekmē platformas vizuālo izskatu un pieejamo funkciju klāstu. Galvenos lietošanas principus tas gan daudz neietekmē, tāpēc šeit pieejamā informācija ir pārnesāma uz vairums Moodle vietņu. Šeit publicētie mācību materiāli tika radīti 2022 gadā ar Moodle 3.11.

Aicinājums

ieskatīties arī citos materiālos, kas atrodami sadaļā Izglītības tehnoloģijas un kas papildina šeit atrodamo informāciju.

Tēmu pārskats

Moodle loma mācību procesā

 • Ievads
 • Mācību platformu pedagoģiskās iespējas
 • Mācību platformas tehniskās iespējas
 • Moodle priekšrocības un trūkumi

Darbošanās Moodle vidē

 • Ievads
 • Moodle uzbūve un būtiskākie darbības principi
 • Moodle kursa iestatījumi
 • Lietotāju pievienošana kursam
 • Ieskats Moodle aktivitātēs un resursos
 • Moodle kursa noformēšana
 • Ieteikumi darbam Moodle vidē

Atgriezeniskā saite un novērtēšana

 • Ievads
 • Moodle Atsauksme (anketa)
 • Izvēle
 • Komentāri
 • Google veidlapas pievienošana Moodle kursā
 • Moodle Tests

Moodle Uzdevumi un vērtējumi

 • Moodle Uzdevums
 • Moodle Vērtējumu grāmata

Kas ir labs e-mācību kurss?

 • ASV Mācīšanās konsorcija kvalitātes ietvars